Image supplied

Åbent møde i EFSA’s panel for mikrobiologiske forureninger

tirsdag 09 aug 16

Observatører er velkomne til at overvære det næste møde i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA’s) panel for mikrobiologiske forureninger til september 2016. De åbne panelmøder er et led i tiltag, der skal styrke gennemsigtigheden i EFSA’s arbejde.

Interesserede observatører kan få indblik i EFSA’s arbejde, når organisationens videnskabelige panel for mikrobiologiske forureninger holder møde i Bruxelles den 7. og 8. september 2016.

Panelets opgave er at give EU-kommissionen forskningsbaseret rådgivning og faglig bistand i relation til mikrobiologiske risici forbundet med forskellige fødevarebårne sygdomme og fødevarehygiejne.

På dagsordenen til mødet er bl.a. en diskussion af en videnskabelig vurdering af tiltag, der kan reducere behovet for antibiotika i landbruget i EU og en videnskabelig vurdering af listeria forurening af spiseklare produkter i EU og den sundhedsrisiko, listeriabakterier i disse produkter udgør.

EFSA ønsker med de åbne panelmøder at skabe bedre forståelse for panelernes arbejde med bl.a. at udarbejde risikovurderinger. Observatører får mulighed for at interagere med og stille spørgsmål til panelernes videnskabelige eksperter.

Deadline for tilmelding som observatør er den 16. august 2016. Tilmelding skal ske via EFSA's website.

Læs mere

På EFSA’s website findes en nærmere beskrivelse af panelets arbejdsområde og medlemmer samt dagordner og referater fra tidligere møder: Panel on Biological Hazards.

Læs også på EFSA’s website, hvordan du tilmelder dig de åbne panelmøder, og om retningslinjerne for deltagelse. Her er desuden information om de 11 panelmøder, EFSA holder i løbet af 2016, hvor observatører kan deltage.

Vær opmærksom på, at spørgsmål indsendt sammen med tilmelding får førsteprioritet ved panelmøderne.

Kontakt

Spørgsmål om møderne kan sendes til publicmeetings@efsa.europa.eu.