Photo: Mikkel Adsbøl

Høj grad af antibiotikaresistens i bakterier i EU

tirsdag 28 feb 17

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

Kontakt

Helle Bisgaard Korsgaard
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
40 21 20 17

En høj grad af resistens overfor gængse antibiotikatyper er fundet blandt bakterier i både mennesker og dyr i Europa. En rapport med nye EU-tal understreger, at antibiotikaresistens udgør en alvorlig trussel mod mennesker og dyrs sundhed. Danmark har i mange henseender et mindre resistensproblem end de fleste europæiske lande.

Ifølge EU-rapporten for 2015 over forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i mennesker og fødevareproducerende dyr er en høj grad af resistens fundet overfor gængse antibiotikatyper blandt bakterier i både mennesker og dyr i Europa. Tallene understreger, at antibiotikaresistens udgør en alvorlig trussel mod mennesker og dyrs sundhed.

Hvert år er infektioner forårsaget af resistente bakterier skyld i 25.000 dødsfald i EU.

Forekomsten af resistens er højest i Øst- og Sydeuropa og lavest i Nord- og Vesteuropa – især i lande, hvor dyr generelt får mindre antibiotika. Danmark har i mange henseender et mindre resistensproblem end de fleste andre EU medlemslande.

Høj grad af multiresistens i salmonellabakterier

På tværs af EU er der en høj forekomst af multiresistente salmonellabakterier, som har udviklet resistens overfor adskillige forskellige antibiotikatyper. Multiresistens er særligt udbredt i typen Salmonella Typhimurium, hvor forekomsten af en række multiresistente varianter har været stigende i en årrække - især i svin og mennesker.

Forekomsten af resistens overfor kritisk vigtige antibiotikatyper til behandling af alvorlige salmonellainfektioner i mennesker er dog fortsat lav.

Campylobacterresistens overfor kritisk vigtige antibiotika

Campylobacterbakterier er den mest almindelige årsag til fødevareoverførte sygdomme i Europa. Rapporten viser, at i alle medlemslande – undtagen Danmark og Norge – var langt de fleste campylobacterbakterier fra mennesker resistente overfor de kritisk vigtige fluorokinoloner. I en række lande kan de ikke længere benyttes til behandling af humane campylobacterinfektioner.

Ny EU handlingsplan på vej

I erkendelse af at tiltag rettet mod at bremse udviklingen af resistente bakterier indtil nu ikke har været tilstrækkelige, vil EU-kommissionen til sommer lancere en ny handlingsplan, der skal sætte rammerne for fremtidige tiltag rettet mod at reducere spredningen af resistente bakterier.

Læs mere

Rapporten, som er udgivet af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, kan downloades via EFSA’s website: The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2015.

I forbindelse med årets resistensrapport har EFSA offentliggjort et online datavisualiseringsværktøj, som kan vise forekomsten af resistens i salmonella og E. coli bakterier fra dyr, mennesker og fødevarer for hvert enkelt EU-medlemsland. Værktøjet findes på EFSA’s website.

I Danmark står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut bag DANMAP-programmet, der siden 1995 har overvåget brugen af antibiotika til mennesker og dyr i Danmark, og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer. DANMAP rapporterne kan hentes fra DANMAP’s website.

Se en kort YouTube video, hvor en af EFSA’s eksperter forklarer, hvad antibiotikaresistens er, og hvorfor det er et problem i forhold til fødevarer.