Resistens over for antibiotika i EU bekymrer

torsdag 21 aug 08
|

Kontakt

Tine Hald
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 94

Kontakt

Birgitte Borck Høg
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 66

Mange EU-lande fandt i 2006 en meget høj forekomst af resistens i campylobacter over for det vigtige antibiotika ciprofloxacin. Resultaterne bekymrer, da antibiotikaresistens kan gøre det svært at behandle infektioner hos mennesker. Det fremgår af den årlige rapport om forekomsten af zoonoser i EU fra den Europæiske Fødevaresikkerheds­autoritet, EFSA.

Godt halvdelen af EU-landene fandt i 2006 en meget høj forekomst af resistens i campylobacterbakterier over for det vigtige antibiotika ciprofloxacin. Ciprofloxacinresistent campylobacter blev fundet i 45% af de undersøgte campylobacterinfektioner hos mennesker og i 30,6% til 56,7% af prøverne fra kyllingekød, slagtekyllinger, svin og kvæg.

En markant lavere forekomst af ciprofloxacinresistent campylobacter blev fundet i Danmark i prøver fra både slagtekyllinger, svin og kvæg (6,7-11,7%). 

Resistens kan gøre det svært at behandle mennesker

Ciprofloxacin hører til antibiotika af typen fluorquinoloner, som er kritisk vigtige antibiotika til at behandle alvorlige campylobacter- og salmonellainfektioner hos mennesker.

"En høj forekomst af ciprofloxacinresistens i campylobacter fra dyr og kød er bekymrende, da netop kød og især kyllingekød vurderes at være skyld i de fleste campylobacterinfektioner hos mennesker. Når mennesker bliver inficeret med ciprofloxacinresistente campylobacterbakterier, kan det være vanskeligt at behandle infektionen, fordi bakterierne allerede er resistente over for et af de vigtigste antibiotika", forklarer seniorforsker Ole E. Heuer fra Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet.

Rapporten fra EFSA konkluderer, at den høje forekomst af ciprofloxacinresistens i campylobacter kan reducere mulighederne for at vælge et antibiotikum, der virker mod infektioner hos mennesker. 

Antibiotikaresistens er også et problem i salmonella

Også i salmonella fra primært kyllingekød er der tegn på øget resistens over for fluorquinoloner i EU-landene. Halvdelen af de undersøgte salmonellaprøver indikerer, at de indeholder resistens over for denne antibiotikatype med udsving på 13,2% til 89,6% mellem landene.

"Resultaterne tyder på en udbredt brug af denne type antibiotika til fjerkræ i mange EU-lande. Det på trods af, at fluorquinoloner er på WHOs liste over kritisk vigtige antibiotika til at behandle infektioner hos mennesker, og således ikke unødigt bør bruges til dyr på grund af risikoen for at overføre resistente bakterier fra dyr til mennesker", siger Ole E. Heuer.

"I Danmark har vi til gengæld gode erfaringer med en restriktiv antibiotikapolitik. Den har blandt andet været med til at sikre, at fluorquinoloner er forbeholdt behandling af mennesker og kun i særlige tilfælde anvendes til at behandle produktionsdyr. Vi ser også mere resistens i bakterier fra importeret kød end fra tilsvarende dansk produceret kød", tilføjer Ole E. Heuer. 

Læs mere på www.efsa.europa.eu

Download zoonoserapporten for 2006 på EFSAs hjemmeside. Rapporten er blevet til i tæt samarbejde med Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet, der er udnævnt som EFSAs Zoonoses Collaboration Centre.
 
Se også pressemeddelelserne: Færre bliver syge af salmonella - i hele EU og Høj campylobacter forekomst i mange EU-lande

 

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyt-fra-efsa/Nyhed?id=%7B52B55D28-42A2-45BE-8803-9D7C4E42B2B4%7D
10 APRIL 2020