380.000 syge af fødevarebårne infektioner i EU - ny rapport om fødevarebårne infektioner

fredag 30 dec 05
|

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har netop offentliggjort den årlige rapport om forekomsten af zoonoser i EU. Rapporten er blevet til i tæt samarbejde med Zoonosecentret ved Danmarks Fødevareforskning, der er udnævnt som EFSA’s Zoonosis Collaboration Centre. Zoonosecentret har været ansvarlig for analyse og tolkning af data fra 25 EU medlemslande og Norge.

Rapporten beskriver forekomst og tendenser for 11 zoonoser. Zoonoser er infektionssygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker. Smitten sker ofte via forurenede fødevarer. I 2004 blev der rapporteret mere end 380.000 tilfælde af zoonotiske infektioner hos mennesker i EU og Norge. Langt de fleste infektioner var forårsaget af Salmonella og Campylobacter, mens sygdomsfremkaldende Listeria bakterier var ansvarlig for de fleste dødsfald.

Blandt de gamle medlemslande er der i en årrække set et fald i antallet af Salmonella infektioner hos mennesker. Dette gælder specielt i de medlemslande der har iværksat kontrolprogrammer for Salmonella i fjerkræ der producerer æg til konsum. I Danmark har faldet i antallet af infektioner forårsaget af æg været særdeles markant, hvilket tilskrives det meget intensive overvågningsprogram, der relativt hurtigt og sikkert er i stand til at udpege smittede fjerkræflokke. I mange af de nye medlemslande samt nogle af de sydeuropæiske lande er infektioner fra æg fortsat et stort problem. Forhåbentlig vil disse lande i de kommende år drage nytte af erfaringerne fra lande med en succesfuld bekæmpelse af Salmonella, herunder Danmark.

Campylobacter blev hyppigst fundet i fjerkræ og fjerkrækød, som da også anses for at være de hyppigste kilder til Campylobacter infektioner hos mennesker. De nordiske lande har alle iværksat offentlige eller frivillige handlingsplaner for bekæmpelse af Campylobacter i fjerkræ og samtlige kunne rapportere om lavere forekomst i 2004 end i 2003. Samlet set i hele EU var der dog en relativ høj forekomst af Campylobacter i både fjerkræ, svin og kvæg.

I de 10 nye EU medlemslande var der relativt flere humane tilfælde forårsaget af Salmonella og Trikiner i forhold til det der blev rapporteret i de 15 gamle medlemslande og Norge. Der var også flere fund af Trikiner i dyr i disse lande. De nye medlemslande rapporterede også flere rabiestilfælde blandt dyr end de gamle medlemslande.

EU Zoonoserapporten er tilgængelig i elektronisk form fra EFSA's hjemmeside. I februar 2006 vil den også foreligge i en trykt udgave. Udover beskrivelse af de 11 zoonoser indeholder rapporten også oplysninger om forekomsten af antibiotikaresistens i Salmonella, Campylobacter og E. coli indikatorbakterier, samt opgørelser af fødevarebårne sygdomsudbrud. Indrapportering af data til 2004 rapporten foregik via et nyoprettet on-line rapporteringssystem. Alle data gemmes i en database som vedligeholdes af EFSA. 

Flere oplysninger kan få ved henvendelse til Tine Hald, tlf. 7234 7094 eller 5616 7585.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyt-fra-efsa/Nyhed?id=%7B33EF4846-36A7-4A16-9492-8B875ACE30F1%7D
10 APRIL 2020