Photo: Colourbox.com

Gennemsnitsdanskere spiser 52 kilo kød om året

Fødevarer, fisk og landbrug Ernæring og kostvaner

Tal fra DTU Fødevareinstituttet viser, at gennemsnitsdanskere spiser 52 kg kød om året. Rødt kød udgør to-tredjedele af indtaget.

Supermarkedernes kølediske bugner i disse dage af ænder, medisterpølse, flæskesteg og andet kød, som for de fleste danskere hører juletiden til. Men hvor meget kød spiser danskere egentligt? Og hvor mange spiser ikke kød, fordi de er vegetarer eller veganere?

De spørgsmål dukker jævnligt op i den offentlige debat i en tid, hvor klimaforskere anbefaler, at befolkningen nedprioriterer kødet på tallerkenen for at reducere kostens klimaaftryk.

Indtagstal er mest retvisende

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har sammenlignet data for produktion, indkøb og indtag af kød i Danmark og konkluderer, at de mest retvisende tal for kødindtaget findes i Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet, DANSDA. Den regelmæssigt udførte, repræsentative undersøgelse, som instituttet står bag, måler fødevareindtaget på individniveau blandt 4-75-årige danskere.

Ulig forsyningsstatistikken over, hvor meget kød (opgjort som slagtekroppe), danske forbrugere har til rådighed, eller forbrugerundersøgelser, der viser hvor meget kød, husholdninger køber, viser tal fra DANSDA, hvor meget mad folk rent faktisk spiser. Data fra DANSDA for kødindtaget tager således i større grad højde for svind under forarbejdning, tilberedning og madspild.

Tal fra den seneste DANSDA for 2011-13 viser, at en dansker i gennemsnit spiser knap 44 kilo kød fra okse, kalv, svin og lam om året. Heraf er 66% svinekød og 32% okse-/kalvekød. Dertil kommer et årligt indtag af fjerkræ på otte kilo, hvilket giver et samlet årligt kødindtag for en gennemsnitsdansker på 52 kilo.

Det daglige indtag af kød fra okse, kalv, svin og lam i en gennemsnitskost er således 120 gram, mens det gennemsnitlige indtag er 142 gram, når fjerkræ er inkluderet.

Kød er næringsrigt, men klimabelastende

Ifølge de officielle kostråd bør forbrugere højst spise 500 gram tilberedt kød fra f.eks. okse, kalv, svin eller lam om ugen. Det er på grund af en påvist sammenhæng mellem visse kræfttyper og et højt indtag af især forarbejdet kød.

Kød er dog en god kilde til både protein og en række vitaminer og mineraler, men et lavere kødindtag kan godt dække folks behov for næringsstoffer. Samtidig vil det påvirke kostens klimaaftryk positivt at spise mindre især rødt og forarbejdet kød, da kød er blandt de mest klimabelastende fødevarer. Kød fra firbenede dyr vejer tungere i klimaregnskabet end kød fra tobenede dyr.

Kun få er vegetarer og veganere

Der er ikke officielle statistikker over antallet af danskere, der følger forskellige kostprincipper. En række undersøgelser har dog opgjort hvor mange, der fravælger kød og andre animalske produkter ved enten at spise kødløst mindst én gang om ugen eller ved at leve vegetarisk eller vegansk.

Således er der vegetarretter på menuen mindst én gang om ugen hos 24% af de godt 1.500 personer i alderen 15-74, der har deltaget i den seneste undersøgelse fra COOP Analyse. Det er en stigning fra 20%, da undersøgelsen blev gennemført året før. I den seneste undersøgelse lever i alt 2,4% af hele gruppen efter eget udsagn vegetarisk, mens andelen blandt de unge under 35 år er 5%.

I DANSDA 2011-2013 er det mindre end 5%, som ikke spiser kød, men undersøgelsen har ikke spurgt deltagerne direkte, om de lever vegetarisk eller vegansk.

Læs mere

Læs mere om de forskellige måder at opgøre mængden af kød, der bliver produceret, og som danskere spiser i en e-artikel fra DTU Fødevareinstituttet: Hvor meget kød spiser danskerne? – data fra statistikker og kostundersøgelser (pdf).  Artiklen indeholder også tal for antallet af danskere, der lever som vegetarer eller veganere.