Planter der vokser i et robotiseret GroBot mini-drivhus. Foto: Daniel Vorting

Elever kan nu dyrke grønt i robotiserede mini-drivhuse

Danske unge får nu mulighed for at dyrke grønt i skoletiden via et nyt læringsunivers med robotiserede mini-drivhuse, som er udviklet og pilottestet i et forskningsprojekt ledet af DTU Fødevareinstituttet. Indledningsvis er to af de såkaldte GroBotter til låns, men flere er under udvikling.

Leg og læring går hånd i hånd, når udskolingselever i naturfagene programmerer de bedste vækstbetingelser for at få planter til at gro i GroBotter (se faktaboks). De er en del af et læringsunivers udviklet i projektet Ha(c)k Dit Grønt, som er ledet af DTU Fødevareinstituttet.

Læringsuniverset kombinerer teknologiforståelse og naturfag med det formål at fremme sunde madvaner hos de unge i et kreativt, sjovt og spændende arbejde med grøntsager. Nordea-fonden har støttet projektet med næsten 5,4 millioner kroner.

”Vi har villet skabe et kreativt læringsunivers, der kombinerer teknologi og programmering med grøntsager og sundhed i engagerende fællesskaber, der skaber interesse og forståelse for rejsen fra jord til bord og giver de unge interesse for måltider, mad og sundhed på en anderledes måde,” forklarer projektleder og seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet Rikke Andersen.

Og det ser ud til, at projektpartnerne er nået i mål med deres ambition. Læringsuniverset og GroBotterne er i hvert fald blevet taget godt imod af både ansatte og elever på Tinderhøj Skole i Rødovre, hvor forskerne har afprøvet læringsuniverset i en pilottest.

”Eleverne synes, det er spændende at kode og det er en god måde at få koblet teori med praksis. De skal ikke bare kode for at kode, men kan se, at det har en direkte betydning for planterne, hvordan de koder,” fortæller lærer Kristian Milsted.

Han værdsætter også, at læringsuniverset har givet skolens naturfagslærere mulighed for at slå to fluer med ét smæk ved at undervise i sundhed gennem brug af teknologi i stedet for at arbejde med de to emner separat. 

Ifølge skolens grøn koordinator Anne Mette Glarbo Sieber har læringsuniverset været et godt værktøj til at understøtte skolens ambition om at lade eleverne arbejde praksisnært med komplekse problemstillinger som bæredygtighed og FN’s Verdensmål.

Samme idé, nyt projekt, bredere udbredelse og mere samarbejde

De to GroBotter, som er udviklet af forskere fra DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med kollegaer ved Københavns Professionshøjskole, Center for Playware ved DTU Elektro og DTU Skylab, er nu tilgængelige for skoler i hele landet. De bliver udlånt via CFU (Center for Undervisningsmidler).

Erfaringerne fra Ha(c)k Dit Grønt bliver ført videre i projektet GrowBot Universe. Her videreudvikler projektpartnere med hjælp fra Mercantec og CFU læringsuniverset, og læringsuniverset testes på flere skoler. Projektet bliver støttet økonomisk af Novo Nordisk Fonden. 

Læs mere

Udforsk læringsuniverset via projektets website: Ha(c)k Dit Grønt. Her ligger læringsmaterialet. Oversigterne over de forskellige cases viser, hvilke af FN’s Verdensmål, de relaterer sig til.

Hvis du er STEM-lærer og gerne vil vide mere om, hvordan du kan booke en GroBot til din undervisning, skal du kontakte CFU.

 

Om Ha(c)k Dit Grønt

  • DTU Fødevareinstituttet har udviklet og pilottestet undervisningsmaterialet og læringsforløbet.
  • Ingeniørstuderende på DTU Skylab har udviklet de to GroBotter.
  • Københavns Professionshøjskole har udviklet det pædagogiske og didaktiske design samt programmeringsdelen med micro:bit i undervisningsmaterialet.
  • Center for Playware ved DTU Elektro har udviklet webprogrammet og koblingen mellem hardware og software.