Antibiotikaresistens

Danskere får stadig mindre antibiotika

tirsdag 02 okt 18
Læger udskriver mindre og mindre antibiotika. Det viser DANMAP-rapporten for 2017, som DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut står bag. 

I de seneste år har de har landets praktiserende læger, speciallæger og tandlæger udskrevet mindre. Denne udvikling er fortsat i 2017, hvor forbruget i primærsektoren er gået markant ned. Det viser DANMAP rapporten for 2017.

Tendensen er den samme uanset, om antibiotikaforbruget er målt på antal behandlede patienter, indløste recepter, eller doser antibiotika, der er blevet udleveret. 

Overordnet er primærsektorens antibiotikaforbrug målt i DID (definerede daglige doser per 1.000 indbyggere per dag) faldet med 6% fra 2016 til 2017. Forbruget er faldet mest blandt børnene og mindst blandt kvinderne.

Læs mere

Læs nærmere om forbruget af antibiotika til mennesker i 2017 i pressemeddelelsen fra den 2. oktober 2018: Antibiotikaforbruget i den danske befolkning falder stadig. Den kan findes på DANMAP's website, hvor også rapporten for 2017 kan downloades fra

DANMAP-programmet har siden 1995 overvåget brugen af antibiotika til mennesker og dyr i Danmark, og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer. Bag DANMAP står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut. DANMAP-rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.