Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 3. kvartal 2018

onsdag 19 dec 18

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

Fem af de påviste indhold af pesticidrester, der er testet for i 534 fødevarer som en del den danske pesticidkontrol for 3. kvartal 2018, er af DTU Fødevareinstituttet vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko.

DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen rapporterer hvert kvartal resultater fra den danske pesticidkontrol.

Rapportering for 3. kvartal 2018 omfatter resultater for 534 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter. Af alle prøver af fødevarer, som er analyseret for pesticidrester, er fem prøver vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko. Det drejer sig om to prøver af mango, én af papaya og én af longkong fra Thailand samt én prøve af mango fra Uganda.

De er alle udtaget som mistankeprøver – det vil sige prøver, hvor der er mistanke om en væsentlig større hyppighed af overskridelser. 

En overskridelse af grænseværdien fører til, at markedsføring af fødevaren bliver stoppet. Når der er en sundhedsmæssig betænkelighed ved overskridelsen, bliver fødevaren desuden tilbagekaldt fra markedet. Det er også sket i disse tilfælde. Desuden blev advarsler sendt via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF.

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2018 (pdf).

Find flere oplysninger om pesticidrester på DTU Fødevareinstituttets website.