Images: Colourbox / Dansk Skaldyrscenter, DTU Aqua

Deltag i seminar om bæredygtige ingredienser

onsdag 23 jan 19

Kontakt

Charlotte Jacobsen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
23 27 90 75

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
40 25 12 22

Hør på et seminar den 8. april om DTU’s forskning i fremstilling af bæredygtige ingredienser, som er med til at øge Danmarks styrkeposition på området.

Selvom ingredienser som eksempelvis aromaer, emulgatorer og antioxidanter samlet set fylder meget lidt i vores fødevarer, kan de gøre en meget stor forskel for blandt andet fødevarers smag, tekstur og holdbarhed. Danmark er en vigtig spiller på verdensmarkedet for ingredienser og danske virksomheder står samlet set for 14% af markedet.

Regeringens Vækstteam for ingrediensbranchen har i december 2018 offentliggjort anbefalinger for, hvordan branchen kan styrke denne position. Blandt anbefalingerne er udvikling af et bæredygtigt råvaregrundlag og en satsning på ingredienser, der bidrager til bedre sundhed og ernæring.

DTU Fødevareinstituttet forsker netop i udviklingen af sunde, sikre og bæredygtige ingredienser fra uudnyttede biomasser såsom mikroalger og tang, og fra fødevareindustriens mange restprodukter, som eksempelvis pulp fra kartoffelmels- og juiceproduktionen og rester fra forarbejdning af fisk.

Instituttet vil på et seminar den 8. april give et indblik i nogle af de mange, spændende forskningsprojekter, forskerne arbejder på og nogle af de innovative idéer til nye ingredienser, som instituttet har udviklet. Seminaret vil også sætte fokus på nogle af instituttets tiltag i forhold til at udvinde proteiner og olier fra nye biomasser.

Præsentationerne er grupperet i tre temaer:

  • Mikroalger som ny biomasse til foder
  • Nye ingredienser fra tang
  • Værdigørelse af sidestrømme

Forfriskninger bliver serveret undervejs, og deltagerne vil få mulighed for at netværke.

Tid

Mandag den 8. april 2019 kl. 13–17.

Sted

DTU
1. sal, møderum 1
Anker Engelundsvej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby

Tilmelding

Det er gratis at deltage i seminaret, som foregår på engelsk. Tilmeldingsfristen er slut, da seminaret er overtegnet.

Programmet kan downloades fra DTU Fødevareinstituttets website.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

DTU Fødevareinstituttets arbejde i udvikling af en bæredygtig fødevare- og foderproduktion er med til at understøtte FN’s Verdensmål om at sikre bæredygtige produktionsformer.