Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 1. kvartal 2019

onsdag 28 aug 19

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

I alt 524 fødevarer er udtaget i forbindelse med den danske pesticidkontrol for 1. kvartal 2019. DTU Fødevareinstituttet har vurderet én prøve til at udgøre en sundhedsmæssig risiko.

DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen rapporterer hvert kvartal resultater fra den danske pesticidkontrol. Rapporten for 1. kvartal 2019 omfatter resultater for 524 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter.

Af alle prøver af fødevarer, som er analyseret for pesticidrester, har DTU Fødevareinstituttet vurderet én prøve af æbler fra Polen til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko på grund af indhold af chlorpyrifos.

Hvis pesticidindholdet i en fødevare overskrider grænseværdien, må fødevaren ikke længere sælges. I dette tilfælde blev der endvidere besluttet tilbagetrækning af æbler, der allerede var nået ud i butikkerne, fordi fundet blev vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko. Desuden blev en advarsel sendt ud via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF.

Indholdet af chlorpyrifos i tre andre prøver (sorte bønner, chili og meterbønne) overskred grænseværdien, men disse overskridelser vurderede DTU Fødevareinstituttet til ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko. Yderligere 11 prøver havde indhold af chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl under grænseværdien.

Revurdering af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl

Chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl er på nuværende tidspunkt under fornyet vurdering i EU. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA har i august 2019 offentliggjort et resumé af den sundhedsmæssige vurdering for begge stoffer. Det fremgår heraf, at der ikke kan sættes toksikologiske referenceværdier for stofferne, da en skadelig virkning på generne ikke kan afklares. Som konsekvens heraf vurderer DTU Fødevareinstituttet fremover ved fund af stofferne, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

Danske fødevareproducenter må under den gældende lovgivning ikke bruge chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i produktionen. 

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2019 (pdf).

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Find flere oplysninger om pesticidrester på DTU Fødevareinstituttets website.