Image: Human DNA. Philippe Plailly, Science Photo Library, Scanpix

Antibiotikaresistens er fortsat et stort globalt problem

Fødevareproduktion Fødevaresikkerhed Bakterier og mikroorganismer Sundhed og sygdomme
I mange år har der både nationalt i Danmark og globalt været stor fokus på at overvåge og håndtere antibiotikaresistens. Til trods for det spredes og øges antibiotikaresistens fortsat.

Antibiotikaresistens er en af de største trusler mod menneskers og dyrs sundhed. De resistente bakterier anslås til at have forårsaget 1,3 millioner dødsfald i 2019. Verdenssundhedsorganisationen WHO har fastslået, at kampen mod antibiotikaresistens er en af de vigtigste udfordringer, menneskeheden står overfor i det nuværende årti.

Seniorforsker Ana Sofia Ribeiro Duarte, akademisk medarbejder Vibe Dalhoff Andersen og seniorforsker og forskningsgruppeleder Marianne Sandberg har skrevet en klumme Dansk Veterinærtidsskrift, hvor de beskriver nogle af de initiativer, der overvåger antibiotikaforbruget og -resistens hos dyr og mennesker, og hvorfor der er brug for en koordineret 'One Health'-tilgang i kampen mod de antibiotikaresistente bakterier.

Læs mere 
Læs klummen Antibiotikaresistens er fortsat et stort globalt problem i Dansk Veterinærtidsskrift.

Forskning i antibiotikaresistens er grundlaget for at rådgive myndigheder og organisationer om, hvordan resistens kan mindskes. Læs mere i temaet på DTU Fødevareinstituttets website

DANMAP-programmet har siden 1995 overvåget brugen af antibiotika i mennesker og dyr i Danmark, og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier fra dyr, mennesker og fødevarer. Læs mere på DANMAP’s website.