Photo: Mikkel Adsbøl

Multiresistente bakterier findes oftere hos danske patienter

mandag 21 nov 16
|

I 2015 er der igen registreret en stigning i antallet af prøver med multiresistente bakterier fra patienter i Danmark. Årets DANMAP-rapport om antibiotikaforbrug og resistensudvikling viser især en bekymrende udvikling i bakterierne CPE og VRE, som er resistente overfor antibiotikatyperne carbapenemer og vancomycin. Bag DANMAP overvågningen står Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet.

I 2015 blev 63 prøver registreret fra patienter på danske sygehuse med carbapenem-resistente enterobakterier, også kaldet CPE. Det er næsten dobbelt så mange som de 36 prøver, der blev registreret i 2014. Til sammenligning er kun i alt 31 prøver registreret fra 2008-2013.

CPE kan forårsage meget alvorlige sygdomsforløb, da de er blevet modstandsdygtige overfor en af de kritisk vigtige antibiotikatyper, nemlig carbapenemerne. Carbapenem-resistens er ofte forbundet med multiresistens. Når carbapenemer ikke kan bruges i behandlingen, er der ofte kun få alternative antibiotika tilbage, og disse kan være forbundet med svære bivirkninger.  

I modsætning til tidligere er de fleste registrerede tilfælde i 2014 og 2015 formodentligt blevet smittet i Danmark – eventuelt i forbindelse med en hospitalsindlæggelse.

Hos danske patienter er en stigning også registreret i 2015 i prøver med vancomycin-resistente enterokokker, også kaldet VRE. Læger bruger ofte antibiotikatypen vancomycin til at behandle enterokokinfektioner. Hvis infektionen skyldes VRE, må de ty til alternativer, som oftere giver bivirkninger og desuden er forbundet med yderligere resistensudvikling.

I 2015 er 372 prøver registreret med VRE mod 297 i 2014. Mellem 2013 og 2014 er en tilsvarende stigning registreret. I årene før 2013 var der færre end 50 prøver med VRE årligt.

Læs mere

Læs nærmere om udviklingen i resistente bakterier i mennesker i pressemeddelelsen fra den 21. november 2015: Fortsat stigning i multiresistente bakterier hos danske patienter. Den kan findes findes på DANMAP's website, hvor også rapporten for 2015 kan downloades fra.

DANMAP-programmet har siden 1995 overvåget brugen af antibiotika til mennesker og dyr i Danmark, og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer. Bag DANMAP står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut. DANMAP-rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B478FBBBF-4538-46A2-9045-EC8ADD139AAF%7D
21 FEBRUAR 2020