Kanyle. Foto: Colourbox.dk

DTU med til at sikkerhedsvurdere verdens første Ebolavaccine

onsdag 11 dec 19

Kontakt

Agnieszka Podolska-Charlery
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
91 37 00 67

Kontakt

Vibe Meister Beltoft
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet

Verden har i november 2019 fået sin første kommercielle vaccine mod Ebola. DTU Fødevareinstituttet har været med til at vurdere, at vaccinen er sikker at bruge.

Vaccinationer er i mere end 200 år blevet brugt til at forebygge en række alvorlige, smitsomme sygdomme. I de seneste fem år har eksperter arbejdet på højtryk for at finde en vaccine for Ebola – en uhyre smitsom sygdom, som ifølge Læger Uden Grænser dræber op mod 90% af de smittede.

Arbejdet med at finde en Ebola-vaccine har i november 2019 ført til, at den første kommercielle vaccine mod sygdommen blev sendt på markedet i Europa. Det er sket, efter Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, vurderede, at vaccinen er sikker at tage i brug.

EMA har trukket på GMO-eksperter fra DTU

Før EMA kan godkende en vaccine, skal den igennem en omfattende sikkerheds- og risikovurdering. Alle vaccinens forskellige bestanddele bliver i den forbindelse undersøgt grundigt af europæiske eksperter udpeget i samarbejde med EMA’s samarbejdspartnere i medlemslandene.

I Danmark har Landbrugsstyrelsen godkendt DTU Fødevareinstituttet til – i kraft af sin viden om genetisk modificerede organismer, GMO – at indgå i arbejdet med at risikovurdere vacciner, som indeholder eller er en GMO. Det er netop tilfældet med den ny Ebola vaccine, Ervebo.

En ekspert på instituttet har således dels vurderet sundhedsrisikoen for personer, som kommer i kontakt med den vaccinerede eller som håndterer vaccinen, dels vurderet risikoen for, at organismen ændrer sig eller spreder sig i miljøet.

I processen har instituttet bedt ansøgeren om yderligere forklaring og mere information for at kunne foretage risikovurderingen. Baseret på den opklarende information og den øvrige tilgængelige viden har DTU Fødevareinstituttet kunnet vurderet, at GMO’en i vaccinen udgør en ubetydelig risiko.

På baggrund af de mange input til sikkerheds- og risikovurderingen, har EMA generelt vurderet, at Ervebo er sikker at tage i brug, og Europa Kommissionen har den 11. november 2019 givet tilladelse til, at den kan sælges på det europæiske marked.

Mere end 100.000 er allerede vaccineret

I mere end et år har Congo kæmpet mod det andet mest dødbringende Ebola-udbrud i verdenshistorien.

Selvom Ervebo vaccinen først nu får officielt grønt lys, er mere end 100.000 mennesker i berørte områder og en lang lække nødhjælpsarbejdere allerede blevet vaccineret mod Ebola. Det har ladet sig gøre, fordi der er givet tilladelse til såkaldt ”medlidenhedsbrug” (compassionate use) af vaccinen. 

Medlidenhedsbrug er en åbning i reglerne, som gør, at medicin kan gives mod dødbringende sygdomme, der ikke kan bekæmpes på andre måder, før den endelige tilladelse er på plads.

Læs mere

DTU Fødevareinstituttet leverer forskningsbaseret rådgivning baseret på ny og eksisterende forskning til både nationale og internationale myndigheder. Læs mere om rådgivningsopgaverne på DTU Fødevareinstituttets website: Forskningsbaseret rådgivning.

I løbet af 2019 har DTU Fødevareinstituttet bistået Landbrugsstyrelsen med risikovurderinger af GMO-materialet i ni forskellige lægemidler og vacciner.

Find mere information om EMA’s rolle i at forhindre udbrud af Ebola i en af organisationens egne publikationer: EBOLA – Fighting the outbreaks.

Vaccinationsstrategien mod Ebola

I forbindelse med et Ebola-udbrud kan en vaccine gives som en såkaldt ”ring-vaccine” af personer, der har haft forskellig grad af kontakt med mennesker, som er mistænkt for at være blevet smittet med virussen. Det vil forhindre, at sygdommen breder sig yderligere, da de vaccinerede vil være resistente overfor virussen, hvis de kommer i kontakt med den.

Vaccinen gives desuden rutinemæssigt til frontlinjearbejdere såsom sundhedspersonale, ambulanceførere og sygehusenes rengøringspersonale. Målet er at bidrage til at stoppe udbrud.

I forbindelse med det hidtil værste Ebola-udbrud, som fandt sted i Vestafrika i årene 2014-2016, døde mere end 11.300 mennesker ifølge Læger Uden Grænser.

Læs mere om, hvordan Ebola smitter og arbejdet med at stoppe udbrud på Læger Uden Grænsers website: Ebola.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B0EA9E6DD-DCE6-43D8-8E60-FD18E44612C9%7D
7 MARTS 2021