Photo: Colourbox.com

Kartoffelskrald åbner guldgrube

Fødevareproduktion Fødevareteknologi Fødevareproduktion

Nyt forskningssamarbejde vil udnytte restprodukter fra kartofler og tang i ingrediensproduktion. Perspektiverne lover – udover en værdiforøgelse på op til faktor 1000 – også naturlige tilsætningsstoffer og bedre ressourceudnyttelse. Innovationsfonden investerer 14 mio. kr. i projektet.

I dag bruges tang og kartofler til at udvinde en lang række tilsætningsstoffer til fødevareproduktion. Det betyder, at der produceres store mængder restprodukter, som omsættes med meget lav værdi og sælges som dyrefoder eller ender som affald. 

Men restprodukterne indeholder værdifulde proteiner, som – hvis de kan udvindes tilstrækkeligt billigt og effektivt – er mulige at bruge til at producere forskellige tilsætningsstoffer såsom konserveringsmidler, smagsstoffer og emulgatorer.

Med investering fra Innovationsfonden vil forskere fra DTU og Aalborg Universitet i samarbejde med fem virksomheder udvikle værktøjer, der bruger viden om proteinsekvenser til at scanne restproduktet for proteiner med egenskaber, der gør dem brugbare i produktionen af tilsætningsstoffer.

De vil også udvikle værktøjer til at udtage netop de dele af proteinerne, som skal bruges i produktionen. Restprodukterne sælges i dag til en kilopris på mellem 1-15 kroner. Projektpartnerne forventer, at den ekstraherede proteinmasse kan sælges til en kilopris, der er ti til tusind gange højere, afhængigt af hvad den kan bruges til. 

"De nye værktøjer vil skabe større værdi af restprodukter og sikre, at råvarer bliver bedre udnyttet. De tilsætningsstoffer, som de udvundne proteiner skal bruges i, vil blandt andet være med til at forlænge fødevarers holdbarhed, så også på den måde er vores projekt med til at bekæmpe ressourcespild."

"Forskningsprojektet vil give os unik indsigt i, om den for os mindst værdifulde del af kartoflen kan anvendes til nye specialiserede ingredienser til brug i produktionen af fødevarer eller non-food produkter,” siger udviklingsdirektør Ole Bandsholm Sørensen fra virksomheden KMC, som er en af projektpartnerne.

Det er dog ikke kun en fremragende forretning at udvinde og sælge de værdifulde proteiner fra restproduktet.  Proteinerne kan også fungere som konserveringsmiddel og forlænge levetiden på de fødevarer, hvor de tilsættes: 

"De nye værktøjer vil skabe større værdi af restprodukter og sikre, at råvarer bliver bedre udnyttet. De tilsætningsstoffer, som de udvundne proteiner skal bruges i, vil blandt andet være med til at forlænge fødevarers holdbarhed, så også på den måde er vores projekt med til at bekæmpe ressourcespild,” forklarer projektleder og professor Egon Bech Hansen fra DTU Fødevareinstituttet.

På verdensplan går meget store mængder mad tabt, da det ikke bliver brugt i tide. I u-landene er det især hos producenterne, at fødevarerne bliver fordærvet. I i-lande er det forbrugerne, der ikke får brugt fødevarerne, inden de bliver for gamle. Med dette projekt vil proteinerne fra spildprodukterne blandt andet kunne bruges som konserveringsmiddel og sikre, at fødevarerne er appetitlige i længere tid.

FAKTA OM PROJEKTET

  • Innovationsfondens investering: 14 millioner kr.
  • Samlet budget: 21 millioner kr.
  • Projektets varighed: Fem år
  • Officiel titel: PROVIDE - Protein valorization through informatics, hydrolysis and separation.