Fiskeolier til mennesker er ikke rådne

Fødevarekvalitet Fødevaresikkerhed Fødevarer, fisk og landbrug Sundhedsfremmende stoffer

Fiskeolier til mennesker skal være lavet af friske fisk, gennemgår en produktionsproces, som gør olien fri for mikroorganismer, og har sundhedsgavnlige effekter. DTU Fødevareinstituttet svarer i et fagligt notat og udsendelser i Danskernes Akademi på de spørgsmål, DR’s program Kontant har rejst om produktion og kvalitet af fiskeolier på det danske marked.

DR’s program Kontant handlede den 13. november 2012 om harske fiskeolier. Programmet satte spørgsmålstegn ved produktionen og kvaliteten af fiskeolier på det danske marked. Spørgsmål, som DTU Fødevareinstituttet svarer på i udsendelser i Danskernes Akademi og i et fagligt notat om produktion, kvalitet og anvendelse af fiskeolie.

Fiskeolier skal være lavet af friske fisk

Ifølge EU’s krav skal fiskeolier til mennesker være fremstillet af fisk, som er egnet til mennesker – og som dermed er friske. Det indebærer krav til opbevaring og hvor lang tid, der må gå før anvendelse. Under alle omstændigheder skal fisken leve op til EU’s friskhedskriterium - et specifikt måltal - før fisken må bruges til produktion af fiskeolie.

Fiskeolier er fri for mikroorganismer

Fiskeolie bliver produceret på en sådan måde, at alle mikroorganismer fjernes fra råolien.

Fiskeolie til mennesker gennemgår også en oprensningsproces, som har til formål at fjerne en række forskellige andre uønskede stoffer i olien - bl.a. jern, kviksølv og dioxiner. Det gælder også frie fedtsyrer, som ellers giver olien en uønsket bitter smag, og som gør olien mere tilbøjelig til at harskne.

”Produktionsprocesserne sikrer, at alle mikroorganismer er dræbt. En fiskeolie kan altså ikke være mikrobiologisk fordærvet, og det er derfor forkert, når Kontant nævner, at fiskeolierne i programmet var rådne. Harskning har heller intet at gøre med, om olien er mikrobiologisk fordærvet eller rådden”, påpeger professor Charlotte Jacobsen fra DTU Fødevareinstituttet.

Fiskeolier har sundhedsgavnlige effekter

Fiskeolier har et højt indhold af omega-3 fedtsyrer, som de sidste 30 år har vist sig at have en gavnlig virkning på vores sundhed. Fedtsyrerne menes for eksempel at forebygge udvikling af hjerte-kar-sygdomme, og de kan virke blodtrykssænkende og reducere fedtindholdet i blodet. Omega-3 fedtsyrerne spiller derudover en vigtig rolle for vores hjernes funktion og for at bibeholde et normalt syn.

Videnskabelige undersøgelser peger imidlertid på, at de stoffer, som dannes, når en fiskeolie bliver harsk, kan have sundhedsskadelige effekter i en vis koncentreret dosis.

”Hvor harsk en olie må være, før den eventuelt giver sundhedsmæssige problemer hos mennesker, som dagligt tager fiskeolie som kosttilskud, mangler vi præcis viden om. DTU Fødevareinstituttet vurderer dog på baggrund af vores nuværende viden, at de fiskeolier, vi har undersøgt for Kontant, ikke er sundhedsskadelige i de doser, forbrugerne tager dem”, siger Charlotte Jacobsen.

”Producenterne af fiskeolie bør sikre, at de fiskeolier, forbrugerne køber, er af den bedst mulige kvalitet og fremstillet efter optimale udvindings- og oprensningsmetoder, som både fjerner mikroorganismer og uønskede stoffer – bl.a. dem, som gør olien harsk”, tilføjer Charlotte Jacobsen.

Læs mere

Find mere information i notatet: Harske fiskeolier – om produktion, kvalitet og anvendelse af fiskeolie (pdf).

Se udsendelserne i Danmarks Akademi sendt den 23. januar 2013:  Hvordan producerer man fiskeolie? og Sunde fødevarer tilsat omega-3 – muligheder og udfordringer.

Find også på www.food.dtu.dk præsentationerne fra et seminar om sunde fedtstoffer med fokus på omega-3, som DTU Fødevareinstituttet holdt den 5. november 2012.