Organisationsdiagram

Ændringer i struktur og ledelse

torsdag 20 jan 22

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03
DTU Fødevareinstituttet har fået en fladere struktur, en viceinstitutdirektør og et Akademisk Sekretariat foruden Institutsekretariatet og Serviceenheden til at understøtte det faglige arbejde.

Pr. 1. januar 2022 ser DTU Fødevareinstituttet lidt anderledes ud. I hvert fald på organisationsdiagrammet, hvor ledelsesstrukturen er blevet fladere. 

De tidligere afdelinger er nedlagt, således af alle forskningsgruppeledere refererer direkte til DTU Fødevareinstituttets institutdirektør Christine Nellemann.

Ændringerne sker som en naturlig del af instituttets udvikling, hvor forskningsgrupperne længe har været de bærende enheder. Tidspunktet var desuden rigtigt, da afdelingschef Anette Schnipper og Henning Høgh Jensen begge har ønsket nye udfordringer.

Viceinstitutdirektør Tine Rask Licht

Samtidig er Tine Rask Licht udpeget som viceinstitutdirektør i DTU Fødevareinstituttet sideløbende med, at hun fortsat er professor og forskningsgruppeleder for Forskningsgruppen for Tarmbakterier og Sundhed. Det bidrager med et fagligt fokus og gruppelederperspektiv i instituttets ledelse.

Akademisk sekretariatet

Tidligere afdelingschef Dorte Lau Baggesen vil fremover være chef for et nyetableret Akademisk sekretariat, som understøtter forskningsgruppernes faglige arbejde indenfor forskning, forskningsbaseret rådgivning, innovation og undervisning. Akademisk sekretariat inkluderer den hidtidige Forskningsfremmeenhed og studieadministration.

Derudover har instituttet forsat Institutsekretariatet og Serviceenheden, som understøtter instituttets medarbejdere og ledelse indenfor en lang række andre områder.

Institutledelsen

Instituttets ledelse består som følge af ændringerne fremover af:

Institutdirektør Christine Nellemann
Viceinstitutdirektør Tine Rask Licht
Chef for Akademisk Sekretariat Dorte Lau Baggesen
Chef for Institutsekretariatet og kommunikation Heidi Kornholt
Chefkonsulent Michael Wegge Andreasen

Læs mere

Find mere information om DTU Fødevareinstituttet på www.food.dtu.dk.

Se instituttets organisationsdiagram (pdf).