Image supplied

Kom til åbne møder i EFSA’s paneler for GMO og pesticider

tirsdag 27 feb 18
|
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, inviterer observatører til at overvære møder i de videnskabelige paneler for genmodificerede organismer, GMO, og for pesticider.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, inviterer interesserede observatører indenfor til to åbne panelmøder i Parma til marts.

Det videnskabelige panel for GMO

På mødet for det videnskabelige panel for GMO den 7.-8. marts 2018 indeholder dagsordenen bl.a. en diskussion og mulig godkendelse af en række ansøgninger om brug af genmodificerede organismer. Deadline for tilmelding som observatør er den 28. februar 2018.

Panelet giver EU kommissionen forskningsbaseret rådgivning om genmodificerede fødevarer og foder samt miljørisikovurderinger af genmodificerede planter, mikroorganismer og dyr.

Det videnskabelige panel for pesticider

På mødet for det videnskabelige panel for pesticider den 14.-15. marts indeholder dagsordenen bl.a. en diskussion af en videnskabelig vurdering af pesticider i mad til babyer og små børn samt mulige grupperinger af pesticider ud fra effekter. Deadline for tilmelding som observatør er den 7. marts.

Panelet har til opgave at yde videnskabelig rådgivning i forhold til risikovurderinger af pesticider.

EFSA ønsker med de åbne panelmøder at skabe bedre forståelse for panelernes arbejde med bl.a. at udarbejde risikovurderinger. Observatører får mulighed for at interagere med og stille spørgsmål til panelernes videnskabelige eksperter.

Tilmeldte observatører kan også overvære mødet via video link.

Læs mere

På EFSA’s website findes en nærmere beskrivelse af panelernes arbejdsområder og medlemmer samt dagordner og referater fra tidligere møder:

Læs også på EFSA’s website, hvordan du tilmelder dig de åbne panelmøder og om retningslinjerne for deltagelse. Her er desuden en liste over de øvrige åbne panelmøder, EFSA holder i løbet af 2018, hvor observatører kan deltage.

Vær opmærksom på, at spørgsmål indsendt sammen med tilmelding får førsteprioritet ved panelmøderne.

Kontakt

Spørgsmål om møderne kan sendes til publicmeetings@efsa.europa.eu.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B6E659C78-1ECC-49A4-80FD-6A11E52CC38A%7D
22 FEBRUAR 2020