Photo: Centers for Disease Control and Prevention

Historisk lavt antal danskere smittet med salmonella

Fødevaresikkerhed Fødevarer, fisk og landbrug

Antallet af danskere, der bliver smittet med salmonella, nåede i 2013 et historisk lavt niveau. Godt halvdelen af de smittede blev syge i forbindelse med en udlandsrejse. For tredje år i træk blev ingen salmonellatilfælde kædet sammen med dansk kyllingekød. Det viser den årlige rapport over forekomsten af sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Rapporten er udarbejdet af Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen. Opdateret den 10. juli 2014 pga rettelser til smittekilderegnskabet.

I 2013 blev 1.136 salmonellainfektioner indberettet blandt danskerne. Det er det laveste antal, siden handlingsplaner til bekæmpelse af salmonella blev indført i 1990’erne, og svarer til 20,3 sygdomstilfælde per 100.000 borgere. Godt halvdelen af de syge fik salmonella på en udlandsrejse.

"Når vi ser på tallene fra de seneste tre år, er det helt tydeligt, at den fælles indsats, som producenter, myndigheder og forskere har ydet for at gøre fersk kyllingekød salmonellafrit, har givet resultater."

De fleste, der vendte hjem med en rejserelateret infektion, havde været i Tyrkiet (31%), hvor der i 2013 var et stort udbrud af Salmonella Enteritidis. Der var også mange salmonellatilfælde blandt rejsende til Thailand (13%), Ægypten (8%) og Spanien (6%).

Ingen salmonellasygdom fra dansk kyllingekød

Ingen tilfælde af salmonella blev i smittekilderegnskabet for 2013 tilskrevet dansk produceret kyllingekød.

”Danmark har været et foregangsland i forhold til at bekæmpe salmonella i kyllingekød og æg. Når vi ser på tallene fra de seneste tre år, er det helt tydeligt, at den fælles indsats, som producenter, myndigheder og forskere har ydet for at gøre fersk kyllingekød salmonellafrit, har givet resultater ,” siger specialkonsulent Birgitte Helwigh fra DTU Fødevareinstituttet.

Salmonella i dansk kød

Blandt de salmonellatilfælde, som ikke var forbundet med rejse, var dansk produceret svinekød i 2013 den fødevarekilde, der blev forbundet med flest infektioner – nærmere bestemt cirka 11% af de indberettede salmonellatilfælde. Det er en stigning fra 2012, hvor antallet var 8%.

”Stigningen skyldes primært, at vi sidste år havde både et landsdækkende og et lokalt udbrud, hvor dansk produceret svinekød var smittekilden,” forklarer Birgitte Helwigh.

Importeret svinekød var årsag til 2,6% af salmonellatilfældene, og cirka 25% af alle salmonellatilfælde i Danmark kan ikke tilskrives en specifik fødevarekilde eller udenlandsrejse.

Andre fødevarebårne infektioner 

Med 3.766 sygdomstilfælde i 2013 er campylobacter stadig årsag til de fleste fødevareoverførte sygdomme i Danmark.

I 2013 blev i alt 74 fødevarebårne sygdomsudbrud registret. Det vil sige hændelser, hvor flere personer bliver syge fra samme fødevarekilde. I 2012 blev 82 udbrud registreret.

Som i tidligere år var norovirus skyld i de fleste udbrud (37,8%). Det mest omfattende udbrud blev forårsaget af Clostridium perfringens. Her blev 425 syge, efter at have spist tarteletter med høns i asparges ved et arrangement i Nordjylland. I alt var Clostridium perfringens skyld i 16 udbrud. I et nordisk udbrud forårsaget af hepatitis A virus blev 117 mennesker syge, deriblandt 72 danskere. Smittekilden var sandsynligvis frosne jordbær.

Læs mere

Se hele rapporten på DTU Fødevareinstituttets website: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2013 (pdf). Det er også muligt at få tilsendt rapporten ved at kontakte sekretær Vibeke Bay, vibb@food.dtu.dk.

Annual Report on Zoonoses in Denmark 2013 er udarbejdet af Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.