Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Zinkforbruget i svin er steget støt siden 2011

torsdag 09 feb 17

Kontakt

Flemming Bager
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 69 96

En oversigt over zinkforbruget i svin er blevet opdateret i DANMAP 2015 rapporten, efter der er fundet fejl i indberetningen af forbruget. De opdaterede data viser et stigende forbrug af medicinsk zink over de seneste 10 år. DANMAP-rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

I løbet af 2016 er fejl fundet i indberetningen af zinkforbruget til behandling af svin i Fødevarestyrelsens register over forbruget af receptpligtige lægemidler til dyr, VetStat. Korrigerede forbrugsdata baseret på et dataudtræk fra januar 2017 viser, at forbruget af medicinsk zink er steget langsomt, men støt, siden 2011 og frem til 2015.

Medicinsk zink – zinkoxid – kan føre til resistens i bakterier hos svin som f.eks. MRSA, ligesom det meste af zinkoxiden ender på markerne via gyllen.

DTU har i DANMAP 2015 rapporten brugt et VetStat-dataudtræk fra marts 2016 til at vise udvikling i zinkforbruget til svin over tid. Det nye udtræk af data for 2015, som DTU har modtaget i januar 2017, viser, at forbruget i de seneste fem år ikke har været så stabilt, som først konkluderet i rapporten, men i stedet er steget langsomt, men støt siden 2011.

Læs mere

Hent DANMAP-rapporten og et erratum om zinkforbruget fra DANMAP’s website.

DANMAP-programmet har siden 1995 overvåget brugen af antibiotika til mennesker og dyr i Danmark, og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer. Bag DANMAP står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut. DANMAP-rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

http://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=EE6E3E7A-F889-4F91-B2BF-4948829EBE7D
20 APRIL 2018