Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 4. kvartal 2016

torsdag 30 mar 17

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Jens Hinge Andersen
Emeritus
DTU Fødevareinstituttet
35 88 72 52

Af alle prøver af fødevarer, som er analyseret for sprøjterester i forbindelse med den danske pesticidkontrol fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet for 4. kvartal 2016, udgør én prøve en sundhedsmæssig risiko. Som en konsekvens er varen tilbagekaldt fra markedet.

DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen rapporterer hvert kvartal resultater fra den danske pesticidkontrol. Den kvartalsvise rapportering omfatter i 4. kvartal 2016 resultater fra 617 konventionelle eller økologiske stikprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød.

Opgørelsen fra 4. kvartal 2016 viser, at ingen af de påviste sprøjterester udgør en sundhedsmæssig risiko bortset fra én prøve af udenlandske majroer, som er blevet tilbagekaldt fra markedet. Derudover er en prøve af økologisk bredbladet persille fra udlandet ved at blive vurderet for at afgøre, om den overholder økologireglerne.

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående senere på året i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Læs mere

Både kvartalsopgørelsen for 4. kvartal 2016 og tidligere opgørelser fra pesticidkontrollen ligger på DTU Fødevareinstituttets website: Pesticider i kosten.

Læs også DTU Fødevareinstituttets nyhed fra den 5. september 2016: Pesticidbelastningen stadig lavest i danske afgrøder.

http://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=B2470765-E400-4671-965A-B107C1251BEC
22 APRIL 2018