Fødevaresystemet i Danmark

Efter en række ændringer op gennem 90’erne og 00’erne er det nationale danske system for fødevaresikkerhed og ernæring nu landet i en klar separering af risikovurdering og risikohåndtering. En separation der længe har været advokeret for internationalt af blandt andet WHO og FAO.

Håndteringen af regler, kontrol etc. ligger hos Fødevarestyrelsen, mens den videnskabelige vurdering af risici samt den forskningsbaserede vurdering af overvågningsdata nu ligger hos DTU Fødevareinstituttet, Danmarks tekniske Universitet (DTU).

Denne adskillelse er med til at sikre uafhængighed i den videnskabelige beskrivelse af problemer og løsningsmuligheder samt effektivitet og forskningsbaggrund i rådgivningen. Systemet bliver således gennemskueligt og effektivt. 

For at kunne tilbyde denne forskningsbaserede rådgivning bliver Instituttet nødt til at forske. Den nye placering under et af de nye store danske Universiteter, DTU, har medvirket til en styrkelse af DTU Fødevareinstituttets forskningskapacitet.

Instituttet udfører forskning både inden for mikrobiologisk og kemisk risikovurdering, men også inden for fødevareproduktion og ernæring. Tilgangen til fødevarer er således holistisk og inkluderer såvel viden om produktionsformer som viden om positive og negative sider af vor mad.

Denne viden om negative sider af kemiske stoffer i maden (toksikologi) betyder, at Instituttet også kan rådgive myndigheder med interesser på det kemiske område. Det gælder især Miljøstyrelsen, der modtager forskningsbaseret rådgivning om farlige stoffer i miljøet. Instituttet kan således i bredt omfang medvirke ved helhedsbetragtninger af kemiske stoffers sundheds-effekter fra alle relevante kilder, fødevarer og miljø.

Fødevareinstituttets forskning er anerkendt nationalt såvel som internationalt. Instituttet er således WHO Collaborating Centre på flere områder, samt inkluderer en række EU reference laboratorier. Instituttets medarbejdere medvirker i såvel EU (EFSA) som WHO/FAO ekspertkomiteer.

Kontakt

Flemming Bager
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 69 96
http://www.food.dtu.dk/raadgivning/foedevaresystemet-i-danmark
15 DECEMBER 2018