I praktik som diplomingeniør

Som diplomingeniør er der et obligatorisk praktikophold på 6. semester.

Formålet med praktikperioden er at give dig et teknisk og menneskeligt indblik i en virksomhed. Det giver erfaring med planlægning og tværfagligt projektarbejde. Du kommer til at arbejde med relevante problemstillinger som for eksempel validering, procesoptimering, innovation og kvalitetsstyringssystemer.

Praktikopholdet udgør et centralt element i diplomingeniøruddannelsen. Gennem praktikken kan du få indblik i en virksomhed, teknisk såvel som organisatorisk og menneskeligt, og du får samtidig lejlighed til at prøve dig selv af i arbejdsmæssige situationer. Praktikken bidrager derfor på unik vis til at udvikle dine færdigheder.

I diplompraktikken vil du være i praktik i en virksomhed i hele praktikperioden, og flere forskellige typer af virksomheder kan være relevante praktikværter. Det er et krav til virksomheden, at de har medarbejdere med videregående uddannelsesniveau, og at virksomheden kan give dig fagligt relevante arbejdsopgaver.

Et praktikophold er en god mulighed for at få kendskab til, hvordan en virksomhed fungerer indefra, og hvad du som færdiguddannet kan komme til at arbejde med. Samtidig er det en chance for at skabe dig et fagligt netværk, som du kan bruge, når du efter din uddannelse søger job.

Find selv praktiksted

For diplomingeniører er 6. semester praktiksemestret. Praktikken løber i 20 uger typisk fra begyndelsen af februar og du får 30 ECTS point, når praktikrapporten er godkendt. Du skal selv finde et praktiksted et eller to semestre før praktikstart. DTU Fødevareinstituttet har kontakter til virksomheder og hjælper gerne, men det er dig selv, der gør arbejdet og laver en aftale.

I løbet af praktikperioden skal du arbejde med at løse en konkret opgave for virksomheden. Efter dit praktikforløb skal du lave en rapport, der beskriver det projekt, du har arbejdet med, en dagbog over praktikforløbet og en virksomhedsbeskrivelse. Din rapport over forløbet skal afleveres til din DTU-vejleder ved afslutningen af praktikken.

Arbejdet skal være ingeniørrelevant, dvs. at man anvender de faglige kompetencer, der karakteriserer det pågældende faglige ingeniørområde. Yderligere skal arbejdet fortrinsvis bygge på det, der er lært under uddannelsens forudgående forløb.

Praktikken bør være lønnet.

Er du allerede studerende på DTU, kan du læse mere om dine muligheder for at få hjælp hos DTU Karrierecenter på Portalen (kræver DTU login).

Mejeriingeniør

Hvis du som studerende på diplomingeniøruddannelsen i fødevaresikkerhed og -kvalitet overvejer at læse videre på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab (Food Science and Technology) på Københavns Universitet (KU) med henblik på specialisering inden for mejeriteknologi (Mejeriingeniør), skal du være særlig opmærksom. Der er særlige krav, der skal være opfyld for at dette kan lade sig gøre, og vejen via diplomingeniør til mejeriingeniør IKKE er en sikker (garanteret) vej, selvom du er garanteret optagelse på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab. Hvis du har et ønske om at blive mejeriingeniør, opfordres du til at søge optagelse på BSc Fødevarer og Ernæring på KU.

Som diplomingeniørstuderende i fødevaresikkerhed og -kvalitet kan du ikke komme i mejeripraktik.

Mejeripraktikken er defineret af Institut for Fødevarevidenskab på KU i samarbejde med Mejeribranchen. Mejeripraktikken udbydes alene fra KU.

Kontakt

Else Tranholm Mortensen
Sekretariatsmedarbejder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 23

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
40 25 12 22

Kontakt

Anoop Kumar Sharma
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 76 05