Diplomingeniør i fødevaresikkerhed og -kvalitet

Diplomingeniøruddannelsen i Fødevaresikkerhed og -kvalitet er for dig, der gerne vil være med til at sikre, at vores fødevarer er sunde og af en god kvalitet og ikke udgør en sundhedsrisiko. Som diplomingeniør i fødevaresikkerhed og -kvalitet kan du fx komme til at arbejde med moderne fødevareproduktion og fødevarekontrol.

Uddannelsen er sammensat med det formål at give dig kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Du får brede, tværfaglige kompetencer, der bliver anvendt i moderne risikobaseret styring og kontrol af fødevarekvalitet og -produktion. Du får en teoretisk og analytisk forståelse af fødevarekvalitet til vurdering af fødevarerne og deres betydning for vores sundhed.

Undervisningen er lagt an på holdundervisning og en fast studiestruktur, men omfatter også tværfaglig undervisning og projektarbejde, og du lærer at formidle din viden. Som et led i uddannelsen i fødevareanalyse skal du i praktik, hvor du får indblik i en fødevareingeniørs daglige arbejde.

Uddannelsen er et samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet, så du kommer til at studere begge steder og får dermed adgang til et fagligt inspirerende miljø med mange emner på fødevareområdet. 

Se video om uddannelsen på DTUs website

Du kan læse mere om uddannelsen som diplomingeniør i fødevaresikkerhed og -kvalitet på DTUs website. Her kan du finde oplysninger om studieforløb, studieplaner, adgangskrav m.m. og oplysninger om kurser.

 

Kontakt

Anoop Kumar Sharma
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 76 05