I praktik som fødevareingeniør

Vil du være fødevareingeniør, er det obligatorisk at komme i praktik.

Formålet med praktikperioden er at give dig et teknisk og menneskeligt indblik i en virksomhed. Det giver erfaring med planlægning og tværfagligt projektarbejde. Du kommer til at arbejde med relevante problemstillinger som for eksempel produktudvikling, procesoptimering, innovation og kvalitetsstyringssystemer.

Hvis du vælger den generelle praktik som fødevareingeniør vil du være i praktik i en virksomhed i hele praktikperioden, og flere forskellige typer af virksomheden kan være relevante praktikværter. Det er et krav til virksomheden, at de har medarbejdere med videregående uddannelsesniveau, og at virksomheden kan give praktikanten fagligt relevante arbejdsopgaver.

Et praktikophold er en god mulighed for at få kendskab til, hvordan en virksomhed fungerer indefra, og hvad du som færdiguddannet kan komme til at arbejde med. Samtidig er det en chance for at skabe dig et fagligt netværk, som du kan bruge, når du efter din uddannelse søger job.

Find selv praktiksted

Det er normalt 6. semester, der er praktiksemestret. Praktikken løber i 20 uger typisk fra begyndelsen af februar, og du får 30 ECTS point, når praktikrapporten er godkendt. Du skal selv finde et praktiksted et eller to semestre før praktikstart. DTU Fødevareinstituttet har kontakter til virksomheder og hjælper gerne, men det er dig selv, der gør arbejdet og laver en aftale.

I løbet af praktikperioden skal du arbejde med at løse en konkret opgave for virksomheden. Efter dit praktikforløb skal du lave en rapport, der beskriver det projekt, du har arbejdet med, en dagbog over praktikforløbet og en virksomhedsbeskrivelse. Din rapport over forløbet skal afleveres til din praktikkoordinator ved afslutningen af praktikken.

Er du allerede studerende på DTU, kan du læse mere om dine muligheder for at få hjælp hos DTU Karrierecenter på Portalen (kræver DTU login).

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07

Kontakt

Else Tranholm Mortensen
Sekretariatsmedarbejder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 23