Bachelor i fødevarer og ernæring

Som bachelor i fødevarer og ernæring (fødevareingeniør) følger du råvarerne fra jord til bord. Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med de udfordringer, der er forbundet med fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, sundhed og ernæring.

I løbet af studiet skal du blandt andet beskæftige dig med, hvordan vi behandler råvarerne, hvordan vi bruger forskellige metoder til at producere og konservere råvarerne, og hvordan disse metoder påvirker for eksempel smag, tekstur, udseende og ernæringsværdi. Du kommer til at karakterisere fødevarer både kemisk, fysisk, mikrobiologisk og biologisk.

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring er en treårig uddannelse, som suppleret med et halvt års praktik giver titlen fødevareingeniør. Bacheloruddannelsen giver adgang til at blive optaget på kandidatuddannelsen i Fødevareteknologi på DTU og Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

Uddannelsen udbydes i samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet. Det betyder i praksis, at du gennem studiet modtager undervisning på begge universiteter. Du skal søge om optagelse på Københavns Universitet, hvor uddannelsen starter.

Undervisningen på DTU er organiseret i moduler af fire timer. Et modul består typisk af en indledende forelæsning med efterfølgende opgaveløsning sammen med medstuderende. I de fleste kurser indgår projektarbejde i form af teori eller eksperimentelt arbejde. Projektarbejde udnyttes til at gå i dybden med emner, der indgår i kurset.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt enten på DTU Fødevareinstituttet eller på Københavns Universitet.

Læs mere om uddannelsen til Fødevareingeniør på DTUs website.

Kontakt

Nina Gringer
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
45 25 66 24