Mikrobiologisk hurtigdiagnostik

For at kunne sikre mikrobiologisk fødevaresikkerhed er vi stærkt afhængige af at kunne udtage prøver af fødevarer og analysere dem for tilstedeværelsen af skadelige mikroorganismer.

Der findes konventionelle metoder baseret på dyrkning og biokemisk karakterisering til påvisning af en række skadelige bakterier i fødevarer, men sådanne metoder er i reglen langsommelige og arbejdskrævende.

Der er derfor et stort ønske i fødevareindustrien om at erstatte metoderne med hurtige, pålidelige og kost-effektive molekylære metoder. Metoder som de fødevareproducerende virksomheder via deres egenkontrol kan bruge til at få hurtigt vished om, at deres produkt er fri for uønskede mikroorganismer og dermed reducere den periode, produkterne i givet fald skal i karantæne og reducere omkostningerne til egenkontrol.

Fødevarekontrollen ønsker ligeledes hurtige metoder til påvisning af patogener eller specifikke gener, så de hurtigt kan agere på fund af sådanne uhensigtsmæssige egenskaber. Jo hurtigere skadelige mikroorganismer påvises i et produkt, des tidligere kan varen blive trukket tilbage, og des færre mennesker når at blive syge. Hurtige og præcise laboratoriemetoder er altså en stor fordel for både fødevareindustrien og forbrugerne.

En forudsætning for at kunne bruge hurtige, molekylære metoder er imidlertid, at de er validerede op mod de konventionelle metoder og vist sig ligeså egnede eller bedre.

DTU Fødevareinstituttet arbejder med at udvikle nye, hurtige, kost-effektive metoder til påvisning af bakterier og virus i fødevarer, foder og primærproduktionen. Samtidig arbejder vi med validering, standardisering, kvalitetssikring og eventuelt akkreditering af sådanne metoder.

De nye metoder er mest baseret på PCR og real-time PCR, men da den teknologiske udvikling på området går meget hurtigt, er det nødvendigt også at udvikle andre platforme, såsom sekventering eller micro arrays.

Se projekter om mikrobiologisk hurtigdiagnostik nedenfor.

Samarbejde

Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin, Tyskland
CDC, Atlanta, USA 
CEFAS, Weymouth, England 
Dansk Teknologisk Institut, Roskilde og Århus 
Dianova A/S, Århus
EU-RL VTEC, Istituto Superiore di Sanità, Rom, Italien
Fødevarestyrelsen
GIZ, Bruxelles, Belgien 
Helsinki Universitet, Finland
Kretsloppskontoret, Göteborg, Sverige 
Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet
Landbrug og Fødevarer, København
Livsmedelsvärket, Uppsala, Sverige
NoFiMa, Norge 
RIVM, Bilthoven, Holland 
Smittskydsinstitutet, Stockholm, Sverige
Statens Serum Institut, København
Statens Veterinärmedicinska Anstalten, Uppsala, Sverige
Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige
Veterinærinstituttet, Oslo, Norge

Kontakt