Grafik: DTU Fødevareinstituttet

Interventionsstudier

For at undersøge effekten af at spise bestemte fødevarer eller næringsstoffer bruger forskere ofte såkaldte interventionsstudier. I den slags studier inddeler forskerne ved lodtrækning forsøgspersoner i forskellige grupper, som enten skal spise den fødevare eller det næringsstof, hvis effekt forskerne vil undersøge eller en placebo uden de elementer, forskerne undersøger.

Interventionsstudier udføres ofte som dobbelt-blindede studier. Det vil sige, at både forsøgsdeltagere og forskere først efter studies afslutning finder ud af, hvem der har modtaget hvilken behandling.

Interventionsstudier kan skabe evidens for effekten af at indtage fødevarer/næringsstoffer og danner derved dosis-respons data, som er nødvendige i en helhedsvurdering. Dosis-respons data viser, hvor stor effekten er af et givent indtag af en fødevare eller et næringsstof. Desuden kan en hypotese om en evt. virkning af en specifik fødevare/næringsstof relativt nemt testes i en helhedsvurdering, inden man indleder et mere omfattende interventionsstudie.

Forskningsgruppen for Helhedsvurdering i DTU Fødevareinstituttet har bl.a. gennemført tre interventionsstudier, hvor forskerne har undersøgt effekten af D-vitamin på forskellige befolkningsgrupper:

Optiford (2000-2005): Et europæisk forskningsprojekt, som undersøgte D-vitamin status i fem europæiske lande, samt hvilken effekt indtag af D-vitamin har på status og knoglesundhed i forskellige befolkningsgrupper. Læs mere på projektets website.

VitmaD (2009-2015): Studiet undersøgte, om danske familier kan opretholde et tilfredsstillende niveau af D-vitamin i blodet hen over vinterhalvåret ved at drikke og spise mælk og brød med tilsat D-vitamin. Læs mere om projektet i DTU Fødevareinstituttets nyhed: D-vitaminberigelse af mælk og brød virker.

ODIN Food (2013-2018): Studiet er en del af et stort europæisk forskningsprojekt om D-vitamin og handler specifikt om D-vitaminmangel hos danske kvinder og kvinder af pakistansk oprindelse. ODIN Food undersøger, om D-vitamin status blandt kvinder i risiko for D-vitamin mangel forbedres ved at spise fire forskellige D-vitaminberigede fødevarer. Læs mere om ODIN projektet på ODIN’s website.

Kontakt

Rikke Andersen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
40 21 53 77
https://www.food.dtu.dk/temaer/helhedsvurderinger/interventionsstudier
4 MARTS 2021