Helhedsvurdering: Hvor sundt er det, du spiser?

Mange fødevarer kan have både positive og negative sundhedsmæssige egenskaber. Fisk indeholder eksempelvis gode fedtsyrer, men kan også indeholde tungmetaller, og nødder indeholder gavnlige fedtstoffer, men kan desuden indeholde kræftfremkaldende gifte fra skimmelsvampe (aflatoksiner). Hvis man ikke afvejer de forskellige sundhedsmæssige konsekvenser, kan det være svært at finde ud af, om man skal vælge en fødevare til eller fra.

Det er for nyligt blevet muligt objektivt at veje de positive og negative egenskaber ved enkelte fødevarer eller fødevaregrupper op mod hinanden gennem helhedsvurderinger, der også kendes som risk-benefit vurderinger. Her kvantificeres og sammenholdes de pågældende egenskaber videnskabeligt for at vurdere fødevaren eller fødevaregruppens samlede sundhedsmæssige effekt.

DTU Fødevareinstituttet forsker i at optimere metoderne til sådanne helhedsvurderinger.

Arbejde på tværs af discipliner

Helhedsvurdering er en relativ ny disciplin, der trækker på en række discipliner som ernæring, toksikologi, mikrobiologi og epidemiologi. I vurderingerne opgøres de positive og negative sundhedseffekter som oftest i disability-adjusted life years (DALY).

DALY giver et mål for hvor mange år, mennesker må leve med nedsat livskvalitet på grund af sygdom og/eller hvor mange år, der går tabt, fordi et menneske dør tidligere end forventet.  
Bred anvendelse

Det er ikke bare muligt at lave helhedsvurderinger af enkelte fødevarer, men også for individuelle næringsstoffer og forskellige kosttyper. I et nyt projekt på instituttet sammenligner forskerne f.eks. den sundhedsmæssige nettogevinst ved at spise som de officielle kostråd anbefaler sammenlignet med, hvad gennemsnitsbefolkningen spiser.

De anvendte metoder kan desuden bruges til at identificere de vigtigste fødevarerisici i Danmark og til at udføre helhedsvurderinger af forskellige kosttyper som økologisk kost og Atkins-kost.

Læs mere

Få et indblik i DTU Fødevareinstituttets arbejde med helhedsvurderinger i en nyhed om helhedsvurdering af nødder fra den 20. maj 2015: En håndfuld nødder dagligt kan fremme din sundhed.

Kontakt

Morten Poulsen
Forskningsgruppeleder, Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 76 06

Kontakt

Maarten Nauta
Seniorforsker (tidl. ansat)
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 85

Kontakt

Sara Monteiro Pires
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
40 21 34 89
https://www.food.dtu.dk/temaer/helhedsvurderinger/helhedsvurdering-hvor-sundt-er-det-du-spiser
22 APRIL 2021