Udvikler bæredygtige teknologiske løsninger

Studier peger på, at fødevareforbruget står for cirka 25% af den samlede klimabelastning per person. Hvis kostens klima- og miljøbelastning skal mindskes, kræver det både nye, mindre CO2-udledende og mere skånsomme produktionsformer, samt at forbrugere ændrer på kostens sammensætning.

DTU Fødevareinstituttets vision er at gøre en forskel ved at skabe bæredygtige teknologiske løsninger – blandt andet så råvarer bliver udnyttet bedre, så man undgår spild i produktionen og udnytter produktionsprocesserne mere effektivt, og så forbrugerne får lettere ved at vælge bæredygtige fødevarer af høj kvalitet. 

Instituttets arbejde har f.eks. fokus på, hvordan fødevarevirksomheder sikkert kan genbruge vand, optimere fødevareproduktionen og spare energi og CO2 og bedre kan udnytte restprodukter fra produktionen af fødevarer og foder til at udvikle højværdiprodukter. 

Matematiske beregninger af fødevarers klimabelastning er desuden et nyere fokusområde i instituttets ernæringsforskning. Den viden vil være med til at skabe det videnskabelige grundlag for de kommende officielle kostråd, der indeholder klimahensyn.

Endvidere arbejder instituttet på at videreudvikle metoder til at helhedsvurdere fødevarer eller kosttyper. De nye metoder vil gøre det muligt ikke blot at inddrage de sundhedsgavnlige og -skadelige egenskaber ved en given fødevare eller kosttype i udarbejdelsen af en helhedsvurdering, men også at inkludere bæredygtighedsparametre.

DTU Fødevareinstituttet udbyder også kurser med fokus på bæredygtig udvikling – eksempelvis i fremstilling af bæredygtige ingredienser lavet af nye biomasser eller restprodukter. Find information om kurset i DTU's kursuskatalog.

 

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Konsulent
DTU Fødevareinstituttet
53 86 12 25

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Akademisk Sekretariatschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07