Anoop Kumar Sharma

Anoop Kumar Sharma

Lektor

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Afdelingen for Risikovurdering og Ernæring
Gruppen for Kemisk Risikovurdering og GMO

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 031

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Mobil
Fax 35 88 70 01
E-mail aksha@food.dtu.dk
ORCID 0000-0003-2491-4117
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText

Profil

Nøgleord Genotoksikologi | Fødevarer | Fødevareemballage | Miljø | Nanotoksikologi | Myndighedsbetjening | Undervisning

Mit nuværende forskningsfokus er på nanomaterialers toksikologiske effekter i fødevarer og fødevarekontaktmaterialer. Arbejdsområdet er in vitro toksikologiske metoder til bestemmelse af gentoksikologiske effekter, herunder optimering samt validering af metoder.

Jeg har tidligere arbejdet med fysisk-kemisk karakterisering samt undersøgelser af toksikologiske effekter af luftforureningsprøver fra ydre miljøer, indendørsmiljøer samt arbejdsmiljøer.

Udover forskning udfører jeg rådgivningsopgaver indenfor gentoksikologiområdet for nationale og internationale styrelser/organisationer samt undervisning på bachelor og kandidatniveau.

Se profil og cv i DTU Orbit...