Morten Poulsen

Morten Poulsen

Forskningsgruppeleder, Seniorforsker

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Helhedsvurderinger

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 112

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord Fødevareenzymer | Nye levnedsmidler | novel food | GM fødevarer | Frugt og sundhed | Fibre og kulhydrater

Fødevarer, som f.eks. fisk og nødder,  indeholder en række stoffer som kan føre til både positive og negative sundhedseffekter. I min forskning beregner vi de enkelte sundhedseffekter og sammenholder dem i en helhedsvurdering. Derved kan vi vurdere den overordnede sundhedsmæssige effekt af fødevaren. 

Der er blevet gjort ihærdige, men desværre forgæves, anstrengelser for at finde den stofgruppe, som er ansvarlig for den positive sundhedsmæssige effekt at frugt. I min forskning foretager vi forsøg med frugt, hvor vi undersøger en række parametre for sundhed. På den måde regner jeg med at bidrage til afklaringen af, hvad der er årsagen til de langsigtede positive virkninger af frugt på f.eks. kræft og hjerte-kar-sygdomme.

Min forskning fokuserer derudover på sikkerheden af nye levnedsmidler (novel foods) og gensplejsede fødevarer. Et nyt levnedsmiddel kan f.eks. være en ny frugt fra Sydamerika, et nyt protein udvundet fra svampe eller en olie udvundet fra små krebsdyr.

  Jeg rådgiver Fødevarestyrelsen indenfor helhedsvurderinger af fødevarer og kosttyper, novel food, functional food, gensplejsede fødevarer, fødevareenzymer, fibre, kulhydrater, aminosyrer, bestråling mm.

  Jeg har en videnskabelig baggrund i biologi, toksikologi og ernæring.  

Se profil og cv i DTU Orbit...