LoadingText

Profil

Nøgleord Overførsel af antimikrobiel resistens | Molekylær typning | Antimikrobiel resistens | Overvågning | Mobile DNA elementer i Gram positive bakterier

Jeg har gennem de senest 13 år haft mit fokus på området antimikrobiel resistens. Særligt med fokus på brugen af antimikrobielle vækstfremmer i danske produktions dyr, hvor genetisk karakterisering af resistensgener og Mobile Genetiske Elementer (MGE) som plasmider og transposoner, har indikeret transmission fra dyr til mennesker.

Forbruget af antimikrobielle stoffer for forekomst af resistente bakterier og specifikke resistensgener i produktionsdyr, fødevare og mennesker er blevet undersøgt, herunder måden hvorpå transmissionen har foregået og effekten af moderne landbrug på miljøet.

Specielt har arbejdet været fokuseret på Enterokokker og karakterisering af MGE i disse.

Se profil og cv i DTU Orbit...