Arvid Fromberg

Arvid Fromberg

Seniorrådgiver

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 110

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Mobil
Fax 35 88 74 48
E-mail arfr@food.dtu.dk
ORCID 0000-0001-6524-4979
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Autenticitet | PCB - polychloreret biphenyl | Chlorpesticider | Furan | 3-MCPD | Miljøforureninger | Procesforureninger

Jeg rådgiver indenfor authenticitet og miljø- og procesforureninger i fødevarer med hensyn til niveauer og indtag, samt arbejder med referencelaboratorievirksomhed indenfor analyse af disse stoffer.

Gruppen af organiske miljøforureninger har traditionelt omhandlet en række chlorerede stoffer, herunder PCB og chlorpesticider f.eks. DDT, der findes i miljøet på grund af, at de er svært nedbrydelige. Det er et karakteristisk fællestræk for disse stoffer, at de har nogle meget uheldige toksikologiske egenskaber, bl.a. kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, og at de relativt let optages i den menneskelige organisme.

Procesforureninger handler om, at der er en række stoffer, der dannes under tilberedningen af fødevare. Til denne gruppe af stoffer hører f.eks. chlorpropanoler og furan. Furan er fundet i en række produkter af færdigfremstillet mad på dåse eller i glas, samt i kaffe.

Chlorpropanoler er en gruppe af stoffer, der dannes ved fremstilling af visse fødevarer, fx sojasovs, især når der i processen benyttes sur hydrolyse af protein. Sojasovs, der er fremstillet alene ved gæring, indeholder generelt ikke chlorpropanoler, eller kun i meget små mængder. Chlorpropanoler er også fundet i andre fødevarer, fx kornprodukter, der er varmebehandlet ved bagning eller ristning, herunder brød og kager, samt i malt der anvendes til fremstilling af øl.

https://www.food.dtu.dk/service/telefonbog/person?id=39055&tab=1
15 SEPTEMBER 2019