Organisation

Organisationsdiagram

Download organisationsdiagram for DTU Fødevareinstituttet (PDF)

DTU Fødevareinstituttets forskningsindsats er fokuseret i 13 forskningsgrupper.

Derudover har instituttet to stabsfunktioner: Institutsekretariatet arbejder med kommunikation ind og ud af instituttet og står for instituttets administrative procedurer og retningslinjer, mens forskningsfremme-enheden understøtter det faglige arbejde med forskning, innovation og rådgivning.