Laborant til analytisk kemi

tirsdag 28 jun 22

Send ansøgning

Frist 10. august 2022
Du kan søge om jobbet ved DTU Fødevareinstituttet ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Fødevareinstituttet søger en entusiastisk og engageret laborant til Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse.

Forskningsgruppen arbejder med analyse af en lang række forskellige kemiske stoffer i fødevarer og har et moderne og veludrustet laboratorium med ca. 20 masse­spektrometre, inkl. forskellige typer af GC-MS og LC-MS instrumenter. Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 og dokumentation af analysekvaliteten er en vigtig del af arbejdet. Gruppen er leder af det europæiske referencelaboratorium for proces­forureninger (EURL-PC), vedrørende lave koncentrationer af procesforureninger i fødevarer, og en del aktiviteter er rettet mod denne funktion.

Forskningsgruppen består af ca. 35 medarbejdere og der er pt. 12 laboranter tilknyttet.

Jobbet
Du vil komme til at arbejde i et spændende arbejdsmiljø med skiftende laboratorieopgaver inden for gruppens områder.

Opgaverne vil bl.a. omfatte:

  • Udvikling og validering af analysemetoder
  • Planlægning og gennemførelse af laboratorieopgaver i gruppens forskningsprojekter i samarbejde med forskningsgruppens andre laboranter, forskere og kemikere.
  • Opgaver i forbindelse med EURL aktiviteter, herunder fremstilling og karakterisering af præstationsprøvningsmaterialer, samt analyser af mineralolie kulbrinter i fødevarer.
  • Drift og vedligeholdelse af laboratorieudstyr.
  • Vejledning/undervisning af studerende, kollegaer og gæster i brug af udstyr og laboratorieprocesser.
  • Medvirke til løsning af gruppens fælles opgaver.

Vores forventninger til dig
Du er uddannet laborant med speciale og erfaring inden for analytisk kemi, især i forhold til organiske forbindelser i lave koncentrationer. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret.

Du besidder gode dansk- og engelskkundskaber både i sprog og tale, og har gerne god erfaring med anvendelse af IT i arbejdsgangen.

Derudover ser vi gerne at:

  • Du har direkte erfaring med analyser på sporniveau ved brug af GC eller LC metoder.
  • Du har erfaring med akkrediterede analyser under ISO 17025 og har erfaring med vedligeholdelse af apparatur.
  • Du har erfaring med studerende og undervisning i laboratorier.

Vi forventer, at du er fleksibel og serviceorienteret, initiativrig, ansvarsbevidst og arbejder struktureret, samt at du er åben, omgængelig og bidrager til et godt arbejdsmiljø i en omskiftelig hverdag. Vi vil yderligere lægge vægt på, at du er vant til at dele viden og erfaring med andre discipliner.

Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder et varieret job i et spændende internationalt miljø, selvstændigt arbejde, frihed under ansvar samt gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling. Du bliver en del af en velfungerende forskningsgruppe, hvor vi lægger vægt på høj kvalitet i arbejdet, service, det gode humør og et godt arbejdsmiljø.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT medarbejdere samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer.

Arbejdssted er DTU Lyngby Campus.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 10. august 2022. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Seniorrådgiver Arvid Fromberg, Tlf. 9351892 eller arfr@food.dtu.dk.

Yderligere information om forskningsgruppen kan findes her. https://www.food.dtu.dk/Forskning/Kemisk-foedevareanalyse

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Fødevareinstituttet
DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler gennem rådgivning, innovation og undervisning bæredygtige og værdiskabende løsninger indenfor fødevarer og sundhed til gavn for samfundet. DTU Fødevareinstituttets vision er at gøre en forskel ved at skabe fremtidens velfærd gennem forskning i fødevarer og sundhed. Instituttet forebygger sygdom og fremmer sundhed, udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning og skaber bæredygtige teknologiske løsninger. Instituttets opgaver bliver løftet i et unikt tværfagligt samarbejde indenfor bl.a. ernæring, kemi, toksikologi, mikrobiologi, epidemiologi, modellering og teknologi.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 13.400 studerende og 5.800 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.