Kvalitetssikring

DTU Fødevareinstituttet implementerede i 1995 et kvalitetssystem og blev akkrediteret af Danmarks Nationale akkrediteringsorgan, DANAK. Det har siden ført til akkreditering af en lang række kemiske og mikrobiologiske metoder med deraf følgende internationalt anerkendte analyseresultater.

Formålet med kvalitetssystemet er at sikre og dokumentere såvel kvaliteten af de udførte analyser og undersøgelser som kvaliteten af funktionen som referencelaboratorium (både nationalt og EU). Kvalitetssystemet sikrer ligeledes, at myndigheders og andre kunders behov i forbindelse med rådgivningsopgaver bliver opfyldt.

DTU Fødevareinstituttet er akkrediteret til prøvning efter standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2005 (Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence) og til udbud af præstationsprøvning efter standarden DS/EN ISO/IEC 17043:2010 (Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til præstationsprøvning).

DTU Fødevareinstituttet har fleksibelt akkrediteringsområde med hensyn til prøvningsparametre, prøvematrice, ydeevne og metode inden for dele af akkrediteringsområdet.

DTU Fødevareinstituttet udbyder præstationsprøvning indenfor områderne:

  • Pesticider i korn, kornprodukter og foderstoffer
  • Serotypning, identifikation og resistensbestemmelse af zoonotiske patogener og indikatororganismer

DTU Fødevareinstituttets kvalitetssikringsenhed opbygger, koordinerer og vedligeholder det overordnede kvalitetssystem og har kontakten til DANAK.

Kontakt

Anette Bysted
Specialkonsulent, Kvalitetschef
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 06
https://www.food.dtu.dk/service/om-os/kvalitetssikring
25 SEPTEMBER 2020