Bio Facility

DTU’s dyrefaciliteter er samlet i et fælles center, Bio Facility. Centeret hører under DTU Fødevareinstituttet, men betjener hele universitetet internt og sælger også ledig kapacitet eksternt.

Bio Facility er DTU’s fælles center med dyrefaciliteter. Når computerberegninger og cellebaserede testmetoder ikke giver tilstrækkelig viden, kan forskerne gennemføre dyreforsøg, der kan skaffe oplysninger om farlige eller gavnlige virkninger af kostfaktorer, kemiske og farmaceutiske stoffer og produkter samt mikroorganismer, herunder gensplejsede mikroorganismer.

Bio Facility hører under DTU Fødevareinstituttet, men kan bruges på tværs af hele DTU, ligesom det er også er muligt for eksterne forskningsinstitutioner og virksomheder at købe ledig kapacitet.

Højt specialiseret forskningsinfrastruktur

Bio Facility rummer en nutidig og højt specialiseret forskningsinfrastruktur til dyreforsøg.

Dyreforsøgsfaciliteterne omfatter en række almindelige dyrerum, hvor der kan opstaldes mindre forsøgsdyr som rotter og mus blandt andet i individuelt ventilerede bure. I isolatorer kan forskerene håndtere kimfri mus (som er født uden bakterier i tarmen) eller arbejde med farlige stoffer. Centret har desuden rum til adfærdstest og sektionsstuer.

Bio Facility står for drift og pasning af fiskestaldene i den såkaldte Blå enhed i Lyngby under DTU Aqua, og Ossabaw-grise, som tilhører Center for Diagnostik.

Den blå enhed er et af Europas mest avancerede anlæg til forsøg med fisk. Anlægget indeholder en række akvatiske faciliteter og rummer forskellige typer af fiskestalde og særlige tilknyttede laboratorier. Der er også muligt at udføre infektionsforsøg med fisk eller krebsdyr i ferskvand, opsaltet vand eller havvand.

 

Kontakt

Sanne Gram-Nielsen
Centerleder
DTU Fødevareinstituttet
91 37 00 90
https://www.food.dtu.dk/service/om-os/faciliteter-og-infrastruktur/bio-facility
17 FEBRUAR 2020