I frontlinjen for sund og sikker mad

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv.

Instituttets opgaver bliver løftet i et tværfagligt samarbejde mellem disciplinerne ernæring, kemi, toksikologi, mikrobiologi, epidemiologi og teknologi.

Visionen er, at DTU Fødevareinstituttet skaber fremtidens velfærd gennem forskning i fødevarer og sundhed. Instituttet gør en forskel ved at producere viden og teknologiske løsninger, som:

 • Forebygger sygdom og fremmer sundhed
 • Gør det muligt at brødføde den voksende befolkning
 • Udvikler en bæredygtig fødevareproduktion.

Forskning i centrum til gavn for samfund og erhverv

DTU Fødevareinstituttet:

 • Løser nogle af de største samfundsudfordringer, verden står over

 • Leverer forskningsbaseret rådgivning på højeste niveau til nationale og internationale myndigheder og virksomheder

 • Udmønter instituttets forskningsresultater i innovation – værdiskabende løsninger til erhverv og myndigheder

 • Underviser og uddanner studerende til fødevaresektoren, myndigheder og forskningsverdenen. DTU Fødevareinstituttet har ansvar eller medansvar for følgende uddannelser på DTU:
 • Diplomingeniør i fødevareanalyse
 • Bachelor eller fødevareingeniør i fødevarer og ernæring
 • Kandidat i fødevareteknologi
 • Master i fødevarekvalitet og -sikkerhed

DTU Fødevareinstituttet råder over databaser med unikke og omfattende data

Overvågning af zoonoser og antibiotikaresistens i hele kæden fra jord til bord

Danske fødevarers indhold af næringsstoffer – Fødevaredatabanken

Danskernes kost- og næringsstofindtag

Forventede sundhedseffekter for kemiske stoffer ud fra deres struktur – QSAR-database

Vurdering af planter, svampe og dele heraf anvendt i kosttilskud og urtete

Alle anvendte kemisk definerede aromastoffer i EU

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03
https://www.food.dtu.dk/service/om-os
28 MARTS 2020