I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfundet.

Instituttets opgaver bliver løftet i et tværfagligt samarbejde mellem disciplinerne ernæring, kemi, toksikologi, mikrobiologi, epidemiologi og teknologi.

Visionen er, at DTU Fødevareinstituttet gør en forskel ved at skabe fremtidens velfærd gennem forskning i fødevarer og sundhed. Instituttet:

  • forebygger sygdom og fremmer sundhed
  • udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning
  • skaber bæredygtige teknologiske løsninger.

Forskning i centrum til gavn for samfund og erhverv

DTU Fødevareinstituttet:

  • Løser gennem forskning nogle af de største samfundsudfordringer, verden står overfor

  • Leverer forskningsbaseret rådgivning på højeste niveau til nationale og internationale myndigheder og virksomheder

  • Udmønter instituttets forskningsresultater i innovation – værdiskabende løsninger til erhverv og myndigheder

  • Underviser på alle niveauer studerende til erhverv, myndigheder og forskning indenfor fødevareteknologi, fødevaresikkerhed og ernæring.

DTU Fødevareinstituttet råder over databaser med unikke og omfattende data

Overvågning af zoonoser og antibiotikaresistens i hele kæden fra jord til bord

Danske fødevarers indhold af næringsstoffer – Fødevaredatabanken

Danskernes kost- og næringsstofindtag

Forventede sundhedseffekter for kemiske stoffer ud fra deres struktur – QSAR-database

Vurdering af planter, svampe og dele heraf anvendt i kosttilskud og urtete

Alle anvendte kemisk definerede aromastoffer i EU

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03