Den Europæiske Fødevareautoritet EFSA

Den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA, blev oprettet i 2002 på baggrund af en række fødevareskandaler ikke mindst udbruddet af kogalskab i England og den belgiske dioxinkrise. Under disse fødevareskandaler stod det klart, at ansvaret for risikovurderingen ikke kunne eller måtte blandes sammen med ansvaret for håndteringen af skandalerne.

EFSA blev på det grundlag oprettet med EU Parlamentets og Rådets lov nr. 178/2002, som en selvstændig institution. Det er EU, der finansierer EFSA, men institutionen arbejder og fungerer helt uafhængigt af EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og EUs medlemsstater.

DTU Fødevareinstituttet er samarbejdscenter for EFSA i Danmark og institutdirektør Christine Nellemann er den danske repræsentant i EFSAs rådgivende organ, Advisory Forum.

EFSAs primære opgave er at levere forskningsbaserede risikovurderinger som fagligt grundlag for den europæiske regulering og styring af fødevareområdet. EFSAs mandat omfatter fødevare- og fodersikkerhed, ernæring, dyresundhed og -velfærd, plantebeskyttelse og -sundhed. Det er EFSAs opgave at levere objektiv uafhængig forskningsbaseret rådgivning og klar kommunikation, der bygger på en opdateret viden og de nyeste forskningsresultater.

Læs mere om:

EFSA's organisation og struktur
EFSA's bestyrelse

The EFSA app "EFSA to the people"

The app provides access to EFSA’s website and allows users to retrieve information on news, events, and the status of mandates and opinions. 

Apple devices

Android devices

Kontakt

Vibe Meister Beltoft
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
93 51 15 62
Photo: Colourbox.dk

Alle EFSAs videoer, både "Understanding Science" serien og organisationens øvrige videoer kan ses via EFSAs YouTube kanal.

EFSA logo
Oversigt over danske medlemmer i EFSA Advisory Forum, videnskabelige paneler, netværk og arbejdsgrupper januar 2019 (pdf).