Kvartalsrapporter

DTU Fødevareinstituttet udgiver sammen med Fødevarestyrelsen løbende rapporter med resultater fra den danske pesticidkontrol. I pesticidkontrollen undersøger Fødevarestyrelsen prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød for rester af pesticider. Prøverne er både danskproducerede og importerede fødevarer, som sælges på det danske marked.

Resultaterne fra kontrollen opgøres løbende i kvartalsrapporter og slutteligt i en årsrapport. Resultaterne vises under det år, prøverne er udtaget. Herunder ses kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporterne bliver erstattet af årsrapporten for det pågældende år. Eventuelle fejl i kvartalsrapporterne, som bliver identificeret under beregningen til årsrapporten, vil kun blive rettet i årsrapporten og ikke nødvendigvis i kvartalsrapporterne. De mest opdaterede tal skal derfor findes i årsrapporterne, der findes via boksen i højre side.

2019

Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2019 (pdf)
Analyserede prøver 1. kvartal 2019 (excel)
Prøver med overskridelser 1. kvartal 2019 (excel)

2018

Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2018 (pdf)
Analyserede prøver 4. kvartal 2018 (excel)
Prøver med overskridelser 4. kvartal 2018 (excel)

Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2018 (pdf)
Analyserede prøver 3. kvartal 2018 (excel)
Prøver med overskridelser 3. kvartal 2018 (excel)

Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2018 (pdf)
Analyserede prøver 2. kvartal 2018 (excel)
Prøver med overskridelser 2. kvartal 2018 (excel)

Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2018 (pdf)
Analyserede prøver 1. kvartal 2018 (excel)
Prøver med overskridelser 1. kvartal 2018 (excel)

2017

Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2017 (pdf)
Analyserede prøver 4. kvartal 2017 (excel)
Prøver med overskridelser 4. kvartal 2017 (excel)

Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2017 (pdf)
Analyserede prøver 3. kvartal 2017 (excel)
Prøver med overskridelser 3. kvartal 2017 (excel) 

Pesticider i kosten 2. kvartal 2017 (pdf)
Analyserede prøver 2. kvartal 2017 (excel)
Prøver med overskridelser 2. kvartal 2017 (excel)

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 (pdf)
Analyserede prøver 1. kvartal 2017 (excel)
Prøver med overskridelser 1. kvartal 2017 (excel)

2016

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 (pdf)
Analyserede prøver 4. kvartal 2016 (excel)
Prøver med overskridelser 4. kvartal 2016 (excel)

Pesticider i kosten 3. kvartal 2016 (pdf)
Analyserede prøver 3. kvartal 2016 (excel) 
Prøver med overskridelser 3. kvartal 2016 (excel)

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 (pdf)
Analyserede prøver 2. kvartal 2016 (excel) 
Prøver med overskridelser 2. kvartal 2016 (excel)

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 (pdf)
Analyserede prøver 1. kvartal 2016 (excel) 
Prøver med overskridelser 1. kvartal 2016 (excel)

2015

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 (pdf)
Analyserede prøver 4. kvartal 2015 (excel) 
Prøver med overskridelser 4. kvartal 2015 (excel)

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 (pdf)
Analyserede prøver 3. kvartal 2015 (excel) 
Prøver med overskridelser 3. kvartal 2015 (excel)

Pesticider i kosten 2. kvartal 2015 (pdf)
Analyserede prøver 2. kvartal 2015 (excel) 
Prøver med overskridelser 2. kvartal 2015 (excel)

Pesticider i kosten 1. kvartal 2015 (pdf)
Analyserede prøver 1. kvartal 2015 (excel) 
Prøver med overskridelser 1. kvartal 2015 (excel)

2014

Pesticider i kosten 1.-4. kvartal 2014 (pdf)

Sædvanligvis rapporteres resultaterne fra pesticidkontrollen kvartalsvis, efterhånden som prøverne er analyseret. Resultaterne fra alle fire kvartaler af 2014 er dog rapporteret samlet, idet Fødevarestyrelsen i løbet af arbejdet tog et nyt laboratoriesystem i brug, hvilket påvirkede den sædvanlige arbejdsgang. 

2013

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 (pdf)
Analyserede prøver 4. kvartal 2013 (excel) 
Prøver med overskridelser 4. kvartal 2013 (excel)

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 (pdf)
Analyserede prøver 3. kvartal 2013 (excel) 
Prøver med overskridelser 3. kvartal 2013 (excel) 

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 (pdf)
Analyserede prøver 2. kvartal 2013 (excel) 
Prøver med overskridelser 2. kvartal 2013 (excel)

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 (pdf)
Analyserede prøver 1. kvartal 2013 (excel) 
Prøver med overskridelser 1. kvartal 2013 (excel)

2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 (pdf)
Analyserede prøver 4. kvartal 2012 (excel) 
Prøver med overskridelser 4. kvartal 2012 (excel)

Pesticider i kosten 3. kvartal 2012 (pdf)
Analyserede prøver 3. kvartal 2012 (excel) 
Prøver med overskridelser 3. kvartal 2012 (excel) 

Pesticider i kosten 2. kvartal 2012 (pdf)
Analyserede prøver 2. kvartal 2012 (excel) 
Prøver med overskridelser 2. kvartal 2012 (excel)

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 (pdf)
Analyserede prøver 1. kvartal 2012 (excel) 
Prøver med overskridelser 1. kvartal 2012 (excel)

2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 (pdf)
Pesticider i kosten 3. kvartal 2011 (pdf)
Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 (pdf)
Pesticider i kosten 1. kvartal 2011 (pdf)

Årsrapporter

DTU Fødevareinstituttets årsrapporter fra pesticidkontrollen.

Se alle årsrapporter.

https://www.food.dtu.dk/publikationer/kemikaliepaavirkninger/pesticider-i-kosten/kvartalsrapporter
9 DECEMBER 2019