Annette Nygaard Jensen

Annette Nygaard Jensen

Seniorforsker

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Fødevaremikrobiologi og Hygiejne

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 204, rum 229

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 72 34 66 19
E-mail anyj@food.dtu.dk
ORCID 0000-0001-9681-7258

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Fluer | Mikrobiel fødevaresikkerhed | Påvisning af patogener | Økologi | Smitteveje | Insekter

Min forskning fokuserer på transmission af fødevarebårne patogene bakterier (salmonella, campylobacter og E. coli) i relation til primærproduktion og særligt inden for økologiske produktionssystemer.

Der er en stigende interesse i at opdrætte insekter til brug som dyrefoder og fødevarer og den forbindelse er det vigtigt at se på foder og fødevaresikkerheden af insektprodukterne. Ikke mindst i forhold til ønsket om øget cirkulær økonomi og recirkulering med anvendelse af forskellige organiske spildstrømme til produktionen af insekter. Netop fødevaresikkerhed er fokus ift. deltagelsen i projektet inVALUABLE, der går på etablering af melormeproduktion i DK. 

Det er vist at fluer spiller en rolle mht. transmission af campylobacter til kyllingeflokke, men der mangler viden om campylobacters overlevelsesevner i fluer. Ved hjælp af en flueinfektionsmodel undersøges campylobacters overlevelse i fluer inkl. gener som er vigtige for overlevelse, som en del af EMIDA projektet CamChain.

Forbruget af antibiotika i økologisk svineproduktion er begrænset i forhold til konventionel produktion men spørgsmålet er om dette også udmunder i færre resistente bakterier i økologisk svinekød. Ikke mindst i betragtning af at økologiske svin ofte slagtes sammen med de konventionelle, hvorved der er en potentiel risiko for spredning af resistens på slagteriet. I CORE Organic II projektet SafeOrganic undersøges dette på tværs af fire EU lande.

Der er en forholdsvis begrænset viden om den bakterielle smitterisiko forbundet med grønsager i Danmark, men i de senere år har der været tilfælde af sygdomsudbrud, som man har kunnet knytte til indtag af rå grønsager. Jeg har deltaget i et fælleseuropæisk projekt med formålet at undersøge smitterisikoen ved at anvende husdyrgødning til gødskning af særligt økologiske grønsager, hvor anvendelse af kunstgødning ikke er tilladt. Undersøgelserne omfatter feltundersøgelse af patogen forekomst i grønsager under dyrkningen samt udpegning af særlige risikofaktorer

Der er stor interesse i at kunne tilvejebringe ikke-kemiske samt dyrevenlige måder til at reducere forekomsten af patogener i grise i stedet for konventionelle behandlingsmetoder særligt i økologisk landbrug. Har arbejdet med eksperimentelle griseforsøg med formålet at undersøge den bakterielle smitterisiko forbundet med udendørs svineproduktion og den potentielle gavnlige effekt af alternative fodertyper som cikorierødder og lupin. Disse fruktan- og fiber-rige fodertyper vil typisk stimulere væksten af fermenterende bakterier i tarmen, og den ændrede tarmflora menes at kunne have en gavnlig virkning mht. bekæmpelse af indtrængende patogener.

 

https://www.food.dtu.dk/publikationer/afhandlinger/person?id=39045&tab=1
5 DECEMBER 2019