Image supplied

Harmoniseret tilgang til risikovurdering af kemikalieblandinger

tirsdag 09 apr 19

EFSA’s risikovurderinger skal via en harmoneret tilgang tage højde for de potentielle risici for kombinationseffekter, som mennesker og dyr kan være udsat for, når de bliver udsat for flere kemikalier på én gang gennem det, de spiser.

Hver dag bliver mennesker, dyr og miljøet eksponeret for diverse kemikalier fra en række forskellige kilder. Traditionelt set er kemikalier blevet vurderet et stof ad gangen.

Studier har dog vist, at eksponering for flere stoffer samtidig kan medføre sundhedsskadelige effekter – også selv om de enkelte stoffer forekommer i doser, der isoleret set ikke har vist sig at være skadelige. Derfor kan det være nødvendigt at risikovurdere blandingen af kemikalier samlet.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har netop lanceret en ny, harmoniseret tilgang til at vurdere potentielle risici for sådanne kombinationseffekter, når dyr og mennesker bliver udsat for flere kemikalier på én gang gennem fødevarer og foder.

Alle EFSA’s paneler vil bruge denne tilgang, hvor det er relevant.

Tilgangen bygger på eksisterende metoder og internationale erfaringer med at vurdere potentielle risici ved kemikalieblandinger. Eksperter fra hele verden har haft mulighed for at sætte deres fingeraftryk på vejledningen. EFSA modtog således over 300 kommentarer, da den var i høring i 2018.

Læs mere

Måden, EFSA’s paneler fremover vil risikovurdere kemikalieblandinger på, er beskrevet i en vejledning på EFSA’s website: Guidance on harmonised methodologies for human health, animal health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals.

På websitet kan du også finde EFSA’s  gennemgang af, hvordan kemikalieblandinger bliver risikovurderet: When chemicals mix: Assessing the risks to humans, animals and the environment.

DTU Fødevareinstituttet forsker i potentielt skadelige kemiske stoffer og vurderer konsekvenserne ved udsættelse for disse stoffer i forhold til fødevare- og forbrugersikkerhed med særlig fokus på hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter. Læs mere om arbejdet i et temasite om kemikaliepåvirkninger på instituttets website.

Kontakt

EFSA Media relations office, press@efsa.europa.eu.