Photo: Colourbox.dk

Pris for at forudsige kemiske stoffers skadelige effekter uden forsøgsdyr

onsdag 14 sep 16

Kontakt

Anette Schnipper
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 23

Kontakt

Eva Bay Wedebye
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 76 04
Computermodeller udviklet på DTU Fødevareinstituttet kan forudsige en lang række af de skadelige effekter, forskellige kemiske stoffer kan forårsage. Det har ført til øget viden, der kan bruges til at prioritere og vurdere tusinder af kemiske stoffers sikkerhed verden over uden brug af forsøgsdyr. For arbejdet med at udvikle modellerne har forskere på instituttet modtaget en pris fra Danmarks 3R-Center. Centeret har som formål at finde alternativer til dyreforsøg.

Mennesker er dagligt udsat for en lang række kemiske stoffer fra mange forskellige kilder. De kemiske stoffer stammer eksempelvis fra fødevarer, forbrugerprodukter – herunder kosmetik - og urenheder i lægemidler. Lovgivningen kræver, at nogle stoffer skal vurderes for, om de kan forårsage skadelige virkninger som f.eks. DNA-skader, kræft eller hormonforstyrrende effekter. For andre stoffer er der færre testkrav og dermed mangler viden ofte om stoffernes eventuelle farlige egenskaber.

Computere i stedet for forsøgsdyr

DTU Fødevareinstituttet har i mange år forsket i og udviklet alternativer til dyreforsøg for at undersøge potentielle skadelige effekter af kemiske stoffer. Instituttets forskere har bl.a. udviklet avancerede computermodeller til at forudsige sundhedsskadelige virkninger ved at tage udgangspunkt i, om stoffernes kemiske struktur ligner andre stoffer, der allerede er testet.

Modellerne bruges bl.a. til virtuelt at screene og prioritere de kemikalier, der skal testes yderligere. Det reducerer antallet af forsøgsdyr og målretter nødvendige dyreforsøg bedre. Derudover kan modellerne indgå i helhedsvurderinger af kemiske stoffer sammen med information fra andre alternative metoder. De kan også hjælpe, så man uden anvendelse af dyreforsøg kan udvælge mere sikre alternativer til substitution af problematiske stoffer.

"QSAR-teamet på DTU Fødevareinstituttet har i mere end 15 år gjort en meget stor og dedikeret indsats for at levere et væsentligt dansk bidrag til øget international brug af QSAR forudsigelser af kemikaliers farlighed i reguleringen af stofferne."

Instituttet råder over hundredvis af computermodeller for forskelligartede toksiske effekter og virkningsmekanismer. Nogle af modellerne er udviklet fra bunden, mens forskerne har købt licens til at bruge andre modeller.

For arbejdet med at udvikle disse såkaldte QSAR (quantitative structure-activity relationship) modeller har DTU Fødevareinstituttet modtaget 3R-prisen fra Danmarks 3R-Center. Centeret har som formål at finde alternativer til dyreforsøg.

”QSAR-teamet på DTU Fødevareinstituttet har i mere end 15 år gjort en meget stor og dedikeret indsats for at levere et væsentligt dansk bidrag til øget international brug af QSAR forudsigelser af kemikaliers farlighed i reguleringen af stofferne”, siger afdelingschef i DTU Fødevareinstituttet Anette Schnipper.

Det er de to nuværende hovedkræfter i QSAR-teamet, Eva Bay Wedebye og Nikolai Georgiev Nikolov, som den 14. september 2016 på 3R’s symposium har modtaget prisen.

”Et godt samarbejde med Miljøstyrelsen har sikret, at instituttet har kunnet tilpasse udviklingen af modellerne i forhold til myndighedernes behov, hvilket har bidraget til øget brug af metoderne,” tilføjer Anette Schnipper.

Først computerberegning, så dyreforsøg

Den europæiske kemikalieregulering REACH kræver, at alle muligheder – deriblandt forudsigelser fra QSAR – undersøges, inden dyreforsøg om nødvendigt tages i brug. QSAR-teamet på DTU Fødevareinstituttet har i parløb med Miljøstyrelsen i Danmark været pionerer i Europa siden slutningen af 1990’erne. Det gælder både i forhold til at anvende QSAR i regulatorisk sammenhæng, særligt for sundhedseffekter, og til bl.a. at have bidraget til, at REACH kravene er blevet indført.

QSAR-teamet har været en væsentlig aktør i OECD’s årelange arbejde for globalt at udbrede brugen af QSAR blandt myndigheder og industrien. I den forbindelse har OECD og det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, udviklet et omfattende og gratis softwaresystem – OECD QSAR Toolbox – som forskere fra DTU Fødevareinstituttet alle årene har bidraget til at udvikle og optimere.

Læs mere

DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde med Miljøstyrelsen og med finansiel støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet og Nordisk Ministerråd udviklet en QSAR-database med beregninger for farlige effekter for mere end 600.000 kemikalier. Databasen er et af de største frit-tilgængelige QSAR-værktøjer i verden til brug for industri, myndigheder, organisationer og forskere. Læs mere på QSAR’s website.

Læs mere om Danmarks 3R Center, som har til formål at finde alternativer til dyreforsøg, på centrets website.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/pressemeddelelser/Nyhed?id=%7B4C8B04E5-4042-4448-9EFD-CED3D10FAF74%7D
8 MARTS 2021