Photo: Centers for Disease Control and Prevention

Dansk indsats mod antibiotikaresistens kortlagt

onsdag 26 mar 14

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81
Danmarks systematiske og videnskabelige strategi for at bekæmpe antibiotikaresistens i fødevarer er blevet internationalt anerkendt, og Danmark anses i dag for at være foregangsland. En videnskabelig artikel fra DTU Fødevareinstituttet, som er offentliggjort i det internationale tidsskrift Food Control, beskriver, hvordan strategien blev udviklet, og hvordan andre lande kan bruge de danske metoder til at bekæmpe antibiotika resistens.

Antibiotikaresistens i fødevareproduktionen er et komplekst globalt problem, som danske fødevareproducenter, myndigheder, dyrlæger, videnskabsfolk og medicinalindustri i samarbejde har haft gode erfaringer med at mindske. DTU Fødevareinstituttet har i en videnskabelig artikel kortlagt både de faktorer, der gav problemet med antibiotikaresistens gode vækstvilkår, og den vellykkede måde problemet er blevet tacklet på.

"Den danske erfaring viser, hvor værdifuldt det er, at gå systematisk til værks for at løse problemer som antibiotikaresistens i fødevarer."

Artiklen er baseret på en rapport DTU Fødevareinstituttet har lavet for den uafhængige tænketank, International Risk Governance Council (IRGC). Organisationen har brugt rapporten som et casestudie i, hvordan man med succes vurderer og håndterer en risiko af potentielt globale proportioner.

Usikkerhed om problemet i 60’erne

WHO har udråbt antibiotikaresistens som en af de væsentligste trusler mod menneskers sundhed. Bekymringen om brug af antibiotiske vækstfremmere i opdræt af fødevareproducerende dyr og den negative virkning, det kunne have i forhold til menneskers sundhed, opstod i 1960’erne.

”Videnskaben kunne i 60’erne ikke entydigt forklare konsekvenserne af landbrugets rutinemæssige brug af vækstfremmere for menneskers sundhed. Uden klare beviser på, at de udgjorde en reel trussel, var det svært at skabe fælles fodslag blandt de forskellige aktører, der var en del af problemet, men også kunne blive en del af løsningen,” siger professor Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet.

DANMAP - nøglen til succes  

Efter mange års intensiv forskning blev der i 1990’erne dokumenteret en høj forekomst af antibiotikaresistente bakterier i dyr, der havde fået vækstfremmere i modsætning til dyr, der ingen havde fået. Studier påviste også, at den type antibiotikaresistente bakterier, der var i dyrene, også kunne findes blandt kødspisere, men ikke blandt vegetarer.

For at få bedre data indførte Danmark i 1995 overvågningsprogrammet DANMAP, der beskriver det årlige forbrug af antibiotika og forekomsten af antibiotikaresistente bakterier hos dyr, fødevarer og mennesker i Danmark.

”DANMAP genererer gennemsigtige og uafhængige data, som beslutningstagerne har kunnet drage videnskabsbaserede beslutninger ud fra,” fortæller institutdirektør Jørgen Schlundt fra DTU Fødevareinstituttet.

En af de beslutninger var, at Danmark i 2000 indførte et forbud mod brug af antibiotika som vækstfremmere. Forbuddet blev i 2006 indført i hele EU.

Den danske model inspirerer internationalt

”Den danske erfaring viser, hvor værdifuldt det er, at gå systematisk til værks for at løse problemer som antibiotikaresistens i fødevarer. Den viser også, hvor afgørende vigtigt det er, at alle relevante aktører er med i diskussionerne, og at der bliver handlet ud fra videnskabelige data i stedet for formodninger,” siger Jørgen Schlundt.

Der har været stor interesse internationalt, blandt andet fra USAs Kongres, i at lære af de danske erfaringer.

”Derfor er det vigtigt, at vi fortsat går foran i Danmark og fremstår som det gode eksempel i kampen mod antibiotikaresistens,” fastslår Jørgen Schlundt.

Inspireret af den danske model har flere andre lande lanceret overvågningsprogrammer for antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens. Der er også blevet oprettet et europæisk netværk af nationale overvågningsprogrammer (EARS-Net), som samler data om antibiotikaresistens indenfor EU.

Læs mere

Se den videnskabelige artikel, som er offentliggjort i Food Control: Evidence-based policy for controlling antimicrobial resistance in the food chain in Denmark.

Læs også DTU Fødevareinstituttets pressemeddelelser fra d. 7. marts 2012: Danmark er frontløber i kampen mod resistens og fra d. 8. november 2012: Danske fødevaresucceser på basis af tværgående samarbejde.