Foto: Lotte Krull

Første arbejdsdag i DTU’s største nybyggeri

tirsdag 18 apr 17

Om bygning 201-205

  • Byggeperiode: 2014-2019.
  • Areal: Ca.50.000 m2 i både nybyggeri og ombygning.
  • Budget: 1,4 mia. kr.
  • Bygningskomplekset består af den nye bygning 202 på 27.000 m2, der med gangbroer forbindes med de to eksisterende bygninger 201 og 204 på hver 7.000 m2.
  • Nord for disse bygninger opføres endvidere den nye bygning 205A til veterinær forskning. Bygningen er på ca. 8.500 m2 og fordelt på to kældre og fire etager over jorden. Den vil stå klar i 2019.

Læs mere om byggeriet.

Nu tager medarbejdere fra DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet DTU’s hidtil største nybyggeri i brug.

Tirsdag den 18. april er første arbejdsdag på Lyngby Campus for mange af de 650 medarbejdere fra DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet, som nu rykker tættere sammen. De tre institutter indtager bygning 201, 202 og 204, som er DTU’s største bygningskompleks på indtil videre 42.000 m2.

Bygningerne skal huse en væsentlig del af DTU’s life science- og bioengineering-aktiviteter og skabe rammen om et unikt fagligt miljø. Byggeriet omfatter bl.a. laboratorier, kontorarealer, møderum, undervisningsfaciliteter, samt kantine og cafeområder, der er tænkt som et socialt samlingspunkt for denne del af DTU Lyngby Campus.

Samlingspunkt på campus

Life science og bioengineering er et område i stor vækst. Det skønnes, at det er en industri, der årligt eksporterer for 107 milliarder kroner og i dag udgør 17 pct. af den samlede danske eksport. Det er et felt, som DTU i stigende grad vil agere i. Blandt andet derfor samler DTU ekspertisen og udbygger faciliteter, så der også i fremtiden kan leveres forskning i verdensklasse.

Endnu en bygning under opførsel

De fleste af bygningerne i komplekset er indflytningsklare, men som det fremgår af aktiviteterne i området er endnu en bygning under opsejling. Det er bygning 205A til veterinær forskning, som forventes færdig i slutningen af 2019. Indtil da vil der altså stadig være byggeplads.

Selve byggepladsen overdækkes imidlertid af et stort telt, et ”SiteCover”, så hele byggepladsen er pakket ind under opførelsen. SiteCover er en ny kosteffektiv løsning, idet man kan bygge i al slags vejr, hvilket sikrer en mere effektiv byggefase på projektet. SiteCover-løsningen er kun set to gange før i Danmark, så også på den måde er byggeriet noget særligt. Læs mere i webnyheden "SiteCover giver tørvejr til nybyggeri".

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyt-om-os/Nyhed?id=%7B616B7D92-9FA7-439D-B2F7-676704C1D171%7D
28 MARTS 2020