Image: DTU Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttets strategi 2016-19

mandag 14 mar 16

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

Faglig fremdrift, ét samlet institut, engagerende medarbejdere og sund økonomi er DTU Fødevareinstituttet strategiske pejlemærker for de kommende fire år. Læs om strategiske mål og planer i DTU Fødevareinstituttets strategiplan for 2016-19.

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger indenfor fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv.

Visionen er, at DTU Fødevareinstituttet skaber fremtidens velfærd gennem forskning i fødevarer og sundhed. Instituttet gør en forskel ved at producere viden og teknologiske løsninger, som:

  • Forebygger sygdom og fremmer sundhed
  • Gør det muligt at brødføde den voksende befolkning
  • Udvikler en bæredygtig fødevareproduktion.

Indenfor den ramme er DTU Fødevareinstituttets strategiske pejlemærker de næste fire år: Faglig fremdrift, ét samlet institut, engagerede medarbejdere og sund økonomi.

Instituttet vil bl.a. styrke forskningsindsatsen gennem de i 2015 nyetablerede forskningsgrupper, som er dannet for at fokusere forskningsindsatsen. Indenfor undervisnings- og uddannelsesområdet vil instituttet have særlig fokus på pædagogisk udvikling. Desuden vil instituttet øge samarbejdet med virksomheder om forsknings- og innovationsaktiviteter samt med den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og andre EU medlemslande om risikovurderinger.

Et stor opgave bliver desuden planlægningen af at flytte og samle alle instituttets aktiviteter på DTU Lyngby campus primo 2017.

Læs mere

Læs mere i instituttets strategiplan: Udviklingsmål- og Virkemidler 2016-19 (pdf), som indgår i DTU’s ledelsesmæssige årshjul. Hvert DTU-institut skal udarbejde overordnede 4-årige strategiplaner, som revideres rullende hvert forår.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyt-om-os/Nyhed?id=%7B55065596-41A4-4CD5-9344-722742B24A01%7D
24 FEBRUAR 2020