Foto: Schlosser

Teknologi-konference om digitalisering og grønne løsninger

fredag 20 sep 19

Kontakt

Mette Wier
Professor, Institutdirektør
DTU Management
45 25 44 33

Temaer

Industry 4.0 & Robotics

Big Data & Artificial Intelligence

Internet of Things

Sustainable Energy, Environment & Climate

Business Inside Technology

Entrepreneurship

For the Global Goals

DTU inviterer til DTU High Tech Summit – Nordens største universitetsdrevne teknologi-konference, i år med fokus på digitalisering og bæredygtige løsninger inden for klima, miljø og energi.

Den 30. oktober bliver DTU Campus i Lyngby omdannet til Nordens største højteknologiske konference, DTU High Tech Summit 2019. Det bliver to dage med forskere fra hele verden, 1100 virksomheder, 300 startups og studerende, der møder hinanden, debatterer og sætter dagsordenen for digital udvikling. Der forventes op mod 6000 besøgende.

 

”I år har vi særligt fokus på, hvordan digitaliseringen og nye teknologier kan bidrage til at løse vores klima- og miljøproblemer. Det drejer sig f.eks. om digitale teknologier inden for bæredygtig energi, klimatilpasning af vores byer, udvikling af et grønt internet og grønnere transport – områder som er helt afgørende for FN’s bæredygtighedsmål,” siger Mette Wier, som er institutdirektør på DTU Management og fagligt ansvarlig for DTU High Tech Summit 2019.

 

Størstedelen af DTU’s institutter deltager i programmet, og studerende er velkomne. Konferencen byder på over 300 oplæg og key notes fra førende eksperter fra universitetsverdenen og erhvervslivet, som debatterer, inspirerer og giver deres vinkel på digitaliserings-dagsordenen.

 

En af årets hovedtalere er David A. M. Wallerstein, der er chief exploration officer og senior executive vice president i den internationale tech-virksomhed Tencent. Han vil fortælle om, hvordan Danmark kan udnytte internettet og kunstig intelligens til at styre vores energiforbrug på en mere bæredygtig måde.

 

I udstillingshallen gør 65 virksomheder udviklingen konkret med præsentation af projekter og innovation inden for digitalisering, big data og kunstig intelligens, robotter og meget mere.

 

Innovationshubben DTU Skylab inviterer til DTU Startup Fair, hvor danske og internationale startups udstiller og fortæller om deres idéer. Derudover har Venture Cup inviteret 40 af verdens bedste universitets-startups til at konkurrere om titlen som 'verdens bedste'. I år er emnet de 17 verdensmål.

 

Digitalisering med faglig bredde

På konferencen er der faglige indlæg om digitaliseringstendenser som industri 4.0, big data, internet of things, robotteknologi og kunstig intelligens.  Andre temaer er bæredygtig energi, miljø og klima, teknologi og forretning, entreprenørskab og verdensmålene. Sidstnævnte stiller skarpt på FN’s 17 verdensmål, og hvordan vi løser verdens udfordringer med ny teknologi på tværs af sektorer og samtidig sikrer, at det sker i et forretningsmæssigt perspektiv.

På tværs af de overordnede spor vil det være muligt at følge særlige emner. I år kan man blandt andet følge det grønne tema og opleve de teknologier og digitale løsninger, som har særligt fokus på det.


Her kan man f.eks. høre om, hvordan det er lykkedes at sænke energiforbruget i skibsfarten ved hjælp af en algoritme, der kan modellere den optimale udnyttelse af containerskibenes kapacitet ved, at de bliver lastet med den rette balance mellem vægt og fylde.

Og når det gælder den offentlige transport, præsenterer DTU-forskere, hvordan DTU samarbejder internationalt om at udvikle maskinlæring, der skal sikre, at fremtidens transportformer tilpasser sig borgernes behov, så vi sparer energi, og det bliver slut med at vente ved busstoppestedet.

Et fagligt spor er reserveret til temaet vand, og hvordan man ved hjælp af digitalisering kan løse udfordringer for den globale vandforsyning som f.eks. vandmangel, oversvømmelser og forurening.

Den stigende digitalisering bruger meget energi og kræver højere kapacitet på internettet, men internettet kan også være med til at sikre, at vi sparer energi.  Begge perspektiver bliver behandlet på konferencen, når der bl.a. stilles skarpt på, hvordan DTU sammen med Aarhus Universitet og 14 industrielle partnere arbejder på at øge internettets kapacitet og samtidig gøre det energieffektivt.

Konferencen foregår primært på engelsk. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.