Image supplied

Stort fald i sygdom fra fødevarer i EU under pandemien

fredag 18 feb 22

Kontakt

Birgitte Helwigh
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
40 21 19 62

I et år præget af coronarestriktioner og ændrede vaner er forekomsten af fødevarebåren sygdom styrtdykket i Europa, viser ny EU rapport.

På tværs af EU er langt færre tilfælde af fødevarebåren sygdom registreret i 2020 sammenlignet med året før. Det store fald skyldes formentligt europæernes ændrede adfærd i et år med forskellige coronarestriktioner, og hvor færre har opsøgt læge ved milde symptomer på sygdom.

Det fremgår af zoonoserapporten for 2020, som den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, står bag.

Rapporten viser, hvor mange europæere er blevet syge af en række forskellige zoonoser, samt i hvilke dyrearter og fødevarer de sygdomsfremkaldende mikroorganismer er fundet. Zoonoser er sygdomme, som kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

Campylobacter var igen årsag til suverænt flest europæiske tilfælde af sygdom fra fødevarebårne bakterier trods et 40% fald fra 200.682 tilfælde i 2019 til 120.946 i 2020. Et 40% fald i antallet af salmonellainfektioner er også registreret fra 87.923 tilfælde til 52.702 tilfælde.

Antallet af rapporterede fødevarebårne sygdomsudbrud er derudover næsten halveret. Et udbrud er, når mindst to personer bliver syge efter indtag af den samme forurenede føde- eller drikkevare.

Den danske zoonoserapport viser et lignende billede for 2020 med 31% færre registrerede tilfælde af campylobacter og 45% færre salmonellainfektioner sammenlignet med året før.

Læs mere

Få adgang til rapporten via EFSA’s website: The European Union One Health 2020 Zoonoses Report.  

Til forskel fra 2019 indgår data for sygdom i Storbritannien ikke i 2020 rapporten, eftersom Storbritannien udtrådte af EU i starten af året. Det skal der tages højde for, når der laves sammenligninger mellem 2020 og tidligere år.

Læs også om forekomsten af zoonoser i mennesker, fødevarer og dyr i Danmark i Annual Report on Zoonoses in Denmark 2020 (pdf), som DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.