Photo: Mikkel Adsbøl

Stor andel indsamlede bakterier i EU er antibiotikaresistente

tirsdag 18 maj 21

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

En stor del af de salmonella- og campylobacterbakterier, der er indsamlet som en del af overvågningsprogrammer i EU, er resistente overfor antibiotikatyper, som ofte bliver brugt til at behandle infektioner i mennesker og dyr.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, har udgivet EU-rapporten for 2018/2019 over forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i mennesker, fødevareproducerende dyr og kød.

Rapporten viser, at er en betydelig del af de salmonella- og campylobacterbakterier, der er indsamlet som en del af overvågningsprogrammer i EU, er resistente overfor antibiotikatyper, som læger og dyrlæger typisk vælger til at behandle infektionerne med.

I Danmark såvel som resten af EU er forekomsten lav af samtidig resistens over for flere antibiotikatyper, som er kritisk vigtige i behandling af alvorlig sygdom hos mennesker. Det drejer sig om fluorokinoloner og 3. generations cefalosporiner i salmonella samt fluorokinoloner og makrolider i campylobacter.

Rapporten viser, at resistensproblemet i Danmark – i lighed med mange lande i Nordeuropa – i mange henseender er mindre end i Øst- og Sydeuropa.

Læs mere

Rapporten, som er udgivet af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, kan downloades via EFSA’s website: The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2018/2019.

Et online datavisualiseringsværktøj på EFSA’s website viser forekomsten af resistens i bakterierne salmonella, campylobacter og E. coli fra dyr, mennesker og fødevarer for hvert enkelt EU-medlemsland. Værktøjet giver mulighed for at vise data for enkelte lande og antibiotikatyper, såvel som sammenligninger indenfor en region eller på tværs af alle medlemsstater.

For et interaktivt kig på resistenssituationen i EU, gå til EFSA’s online datavisualiseringsværktøj.

I Danmark står DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut bag DANMAP-programmet, der siden 1995 har overvåget brugen af antibiotika til mennesker og dyr i Danmark, og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer. DANMAP-rapporterne kan hentes fra DANMAP’s website

Se en kort YouTube video, hvor en af EFSA’s eksperter forklarer, hvad antibiotikaresistens er, og hvorfor det er et problem i forhold til fødevarer.