Photo: the National Food Institute, Technical University of Denmark

Antallet af salmonellatilfælde falder ikke længere i EU

torsdag 11 jan 18

Antallet af salmonellainfektioner i Europa er faldet i flere år, men er nu stagneret. Campylobacter er dog stadig den fødevarebårne bakterie, der gør flest europæere syge.

For at kunne planlægge, hvordan man vil bekæmpe forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarekæden og forebygge sygdom i mennesker, er det afgørende at have adgang til pålidelige og opdaterede data. Derfor udgiver den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, årlige rapporter om, hvor mange europæere der er blevet syge af 14 forskellige zoonoser.


Zoonoser er sygdomme, som kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.


Bekymring over salmonellaudviklingen

Efter at forskellige tiltag har ført til et fald i antallet af salmonellainfektioner i en længere årrække, er antallet af registrerede sygdomstilfælde nu stagneret. Det viser rapporten for 2016.

Stagnationen dækker over en 3% stigning fra 2014 til 2016 i antallet af infektioner forårsaget af typen Salmonella Enteritidis, som er den mest udbredte type i Europa. I samme periode er forekomsten af Salmonella Enteritidis i æglæggende høner steget fra 0,7% til 1,21%.

 

Salmonella er endvidere den fødevareoverførte bakterie, der har forårsaget flest sygdomsudbrud i Europa. Bakterien har været skyld i mere end hvert femte udbrud (22%).

EDCD påpeger vigtigheden af, at man både i de enkelte medlemslande og fra centralt hold i EU fortsat har fokus på at finde afdække smittekilderne og indføre tiltag, der kan bekæmpe bakterien.


Campylobacter gør stadig flest syge

Campylobacter er med 246.307 sygdomstilfælde i 2016 fortsat den bakterie, der gør flest syge i Europa. Antallet af campylobacterinfectioner er steget med 6% sammenlignet med året før.


Antallet af listeriainfektioner er også steget. Således er i 2016 registreret 2.536 sygdomstilfælde (9% flere end i 2015), hvoraf 247 har haft en dødelig udgang. Dødsfald rammer især folk over 64 år.


Læs mere

Få adgang til hele rapporten via EFSA’s hjemmeside: EU summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2016.


Læs også om forekomsten af zoonoser i mennesker, fødevarer og dyr i Danmark i
Annual Report on Zoonoses in Denmark 2016 (pdf), som DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

Kontakt


EFSA Media Relations Office, press@efsa.europe.eu